Alla inlägg

Alla inlägg

WPW syndrom

WPW-syndrom

WPW-syndrom är uppkallat efter tre läkare: Wolf, Parkinson och White, som 1930 beskrev detta tillstånd. Om du har WPW har du en extra ledningsväg (extra ledningsväg) mellan förmak (atria) och...

Läs mer
Ventrikulære ekstrasystoler

Ventrikulära extrasystoler

Oftast kommer extraslagen från områden i höger kammare, nära lungartärens utlopp. Detta område kallas utflödestrakten av höger kammare.

Läs mer
Ventrikulær takykardi

Ventrikulär takykardi

Ventrikulär takykardi är ett anfall av hjärtrytmstörning som uppstår i hjärtkamrarna (ventriklar). Detta står i kontrast till de mycket vanligare hjärtrytmstörningarna som involverar förmaken (förmaken).

Läs mer
Almindelig pacemaker

Vanlig pacemaker

Pacemaker används om pulsen är för långsam. Antingen konstant eller periodiskt. Detta kan bero på att hjärtat inte genererar tillräckligt med impulser i sinusknutan

Läs mer
Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad kan du göra själv?

Oftast kan du inte hitta något mönster i när, eller i vilka situationer, du får episoder med förmaksflimmer. Vi känner dock till vissa sammanhang där det – åtminstone statistiskt –...

Läs mer
Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är förmaksflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Läs mer
Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Ta pulsen – det kan skona din hjärna

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde...

Läs mer
Kend symptomerne på en blodprop i hjernen

Symtomen på en blodpropp i hjärnan

Hänger ena mungipan plötsligt ner, är det plötsligt svårt att tala eller känns det ena benet eller ena armen plötsligt fôrlamad? Då ska du ringa 112 - det kan vara...

Läs mer
Rytmedoktor - symptomer

Symtom på förmaksflimmer

Medan förmaksflimret håller på kommer hjärtats pumpfunktion att fungera ineffektivt. Det vill säga att det kommer ut mindre energi till kroppen än normalt.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Stress och förmaksflimmer

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer
Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Rökning och förmaksflimmer

Det finns ett starkt sammanhang mellan rökning och åderförkalkning. Även mellan rökning och risk för blodproppar i hjärtats kranskärl. Sammanhanget mellan rökning och förekomst av förmaksflimmer har dock varit mindre...

Läs mer
Pacemaker ved hjertesvigt

Pacemaker vid hjärtsvikt

Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det ibland vara nödvändigt att implantera en speciell typ av pacemaker som kan stimulera både höger och vänster kammare samtidigt - eller nästan samtidigt.

Läs mer
Forskellige typer af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Olika typer av förmaksflimmer

Det finns tre olika typer av förmaksflimmer: Attackvis förmaksflimmer (kallas även ”paroxysmalt förmaksflimmer”), Konstant förmaksflimmer (kallas även persisterande förmaksflimmer), Kroniskt förmaksflimmer (kallas även permanent förmaksflimmer).

Läs mer
Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Ny kunskap om alkohol och förmaksflimmer

Under de senaste åren har det kommit flera nya undersökningar av sambandet mellan alkohol och förmaksflimmer. Under många år har det rått enighet om att det finns ett samband mellan...

Läs mer
Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Nedsatt pumpkraft i hjärtat (hjärtsvikt)

Begreppet hjärtsvikt kan låta våldsamt och skrämmande. Det är bättre att tänka på det som: ”Mitt hjärta arbetar inte så bra som det borde, och behöver behandling för att understödja...

Läs mer
Maze og Mini-Maze - atrieflimren (hjerteflimmer)

Maze och ”Mini-Maze”

Maze är engelska för labyrint. Principen bakom operationen är en gammal observation: om man gör volymen av sammanhängande förmaksmuskulatur tillräckligt liten kan flimmer inte förekomma.

Läs mer
Mål med behandling af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Mål för behandlingen av förmaksflimmer

Det finns tre huvudsyften med behandling av förmaksflimmer: Minska symtomen/besvären av förmaksflimmer, Minska risken för blodproppskomplikation, Minska risken för utvecklande av hjärtsvikt

Läs mer
Lidt om hjertets opbygning

Lite om hjärtat

Lite om hjärtat; hjärtat består av fyra kammare - två förmak och två kammare i hjärtat. Atrierna kallas också atria och hjärtats ventriklar för ventriklar.

Läs mer
Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL

Kronisk lungsjukdom medför ofta ökat tryck i lungkretsloppet och kan därför belasta hjärtat. Den vanligaste kroniska lungsjukdomen är KOL. Personer med KOL får oftare förmaksflimmer än personer som inte har...

Läs mer
Kredsløbet - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kretsloppet

Hjärtat är en muskel som pumpar blodet genom dina lungor, din hjärna och resten av din kropp. Blodet cirkulerar runt i kroppen för att transportera näring och bränsle/energi till cellerna...

Läs mer
Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Hur bra fungerar ablation på förmaksflimmer?

När vi utför ablation för förmaksflimmer använder vi oss av kunskaper om att förmaksflimmer alltid startas av extraslag (extrasystoler) från bestämda områden i förmaken – oftast områdena kring blodkärlens mynning...

Läs mer
Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Högt blodtryck

Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar.

Läs mer
Hjertestarter (ICD)

Hjärtstartar (ICD)

Ett hjärtstillestånd är en livshotande arytmi där hjärtats pumpfunktion stannar - och därmed kommer inget blod ut i kroppens organ, inklusive hjärnan.

Läs mer
Kredsløbet - atrieflimren (hjerteflimmer)

Hjärtats uppbyggnad

Hjärtats uppbyggnad består av fyra rum – två förmak och två kamrar. Förmaken kallas även atrier (ett atrium) och kamrarna kallas för ventriklar (en ventrikel).

Läs mer
His-ablation

His-ablation

Den Hiska bunten (uppkallat efter en schweizisk läkare Wilhelm His, som beskrev strukturen 1893) är den gemensamma ”ledning”, som leder impulserna i hjärtat från förmaken (atrierna) till kamrarna (ventriklarna).

Läs mer
Sund livsstil - atrieflimren (hjerteflimmer)

Hälsosam livsstil

Du kan ha en moderat alkoholkonsumtion, även om du har förmaksflimmer. Övervikt är en riskfaktor för många problem - högt blodtryck, diabetes, förhöjt kolesterolvärde.

Läs mer
Fuld bedøvelse eller ej ved ablationsbehandling

Full narkos eller inte vid ablationsbehandling

På bloggen har jag flera gånger fått frågan om jag är för eller emot full narkos vid ablationsbehandling. Frågan har också varit debatterat i Facebook-gruppen ”Atrieflimren”. Jan kan också se...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Förmaksflimmer och sömnapné

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga...

Läs mer
Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer och motion

Det finns många undersökningar som har påvisat ett så kallat U-format samband mellan nivån på idrottsaktivitet och förekomst av förmaksflimmer.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og livskvalitet

Förmaksflimmer och livskvalitet

Många människor lever ett gott och rikt liv trots förmaksflimmer. Det finns emellertid också många med förmaksflimmer som upplever betydande påverkan på livskvaliteten på grund av detta.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Förmaksflimmer och alkohol

Holiday Heart är ett sedan länge känt begrepp för sammanhanget mellan alkohol och förmaksflimmer. Jag skiljer mellan alkohol som en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och alkohol som en riskfaktor...

Läs mer
Atrieflimren og alder - atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer och ålder

Förmaksflimmer blir vanligare, ju äldre vi blir. Särskilt blir den vanligare när vi kommer upp i 65- till 70-årsåldern eller äldre. Även om också andra disponerande faktorer blir vanligare med...

Läs mer
Atrieflagren

Förmaksfladder

Förmaksfladder (atriefladder) förekommer i regel hos samma personer som kan ha förmaksflimmer. Förmaksfladder kan dock även förekomma enbart.

Läs mer
Forhøjet stofskifte - atrieflimren (hjerteflimmer)

Förhöjd ämnesomsättning (”Hypertyreos”)

Vid förhöjd ämnesomsättning produceras det för mycket ämnesomsättningshormon i sköldkörteln. Sköldkörteln sitter framtill på halsen. Ibland kan den vara förstorad eller öm, om man har förhöjd ämnesomsättning.

Läs mer
Fokal atrial takykardi - Rytmedoktor

Fokal förmakstakykardi

Fokal förmakstakykardi kallas också ibland ektopisk förmaks takykardi. Det är inte nödvändigtvis mer meningsfullt - men det täcker en form av snabb hjärtrytmstörning ...

Läs mer
ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

ElektroKardioGram (EKG)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka...

Läs mer
Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation

East Studie (2020)

Den nya "East Study" visar att man – hos personer som inte haft problem med förmaksflimmer på mer än ett år – kan rädda liv genom att...

Läs mer
Sukkersyge (Diabetes) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Diabetes

Diabetes är tyvärr ett vanligt och ökande tillstånd. Man delar in diabetes i typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes uppstår för att kroppen inte kan producera tillräckliga mängder insulin,...

Läs mer
De elektriske impulser - atrieflimren (hjerteflimmer)

De elektriska impulserna

Ditt hjärtas pumpfunktion styrs med hjälp av svaga elektriska impulser som uppstår i ett område av det högra förmaket (höger atrium) som kallas för sinusknutan.

Läs mer
Blodfortyndende medicin

Blodförtunnande medicin

Den mest allvarliga komplikation till förmaksflimmer är en blodpropp i hjärnan. Kan blodförtunnande medicin reducera risken för blodproppar?

Läs mer
AVNRT

AVNRT

AVNRT: "AtrioVentricular Nodal Re-entry Tachycardia". Som med de flesta andra arytmier "går hjärtrytmen ibland i självsvängning" i en form av karusellrörelse.

Läs mer
Atriale ekstrasystoler

Atriella extrasystoler

Normalt styrs vår hjärtrytm från "sinusnoden", som ligger högst upp i högra förmaket. Men många av oss har ibland hjärtslag som börjar i andra delar av hjärtat. Om hjärtslaget börjar...

Läs mer
Ablationsbehandling for atrieflimren (hjerteflimmer)

Ablationsbehandling för förmaksflimmer

Förmaksflimmer utlöses av felslag (extrasystoler) som nästan alltid kommer från de områden där blodkärlen från lungorna (lungvenerna) utmynnar i vänstra förmaket.

Läs mer