Rytmedoktor Allt om förmaksflimmer

Förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar

Förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar kan vara skrämmande, obehagliga och svåra att förstå.
”Rytmedoktor” är tänkt som ett hjälpmedel för dig som har haft problem med hjärtrytmen.

Allt om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmstörningen vi känner till. Ungefär 300 000 svenskar har förmaksflimmer – vissa har det hela tiden men många har det bara periodvis. Förmaksflimmer kan öka risken för blodproppar – tyvärr ofta i hjärnan. Dessutom kan förmaksflimmer försvaga hjärtats pumpkraft, så du utvecklar ”hjärtsvikt”.

Symtom

Symtom

Är du mer andfådd än vanligt och har svårare vid fysisk ansträngning? Har du oregelbunden hjärtrytm? Behöver du kissa ofta? Då kan du ha problem med förmaksflimmer.

Läs mer

Behandling

Behandling

Det finns flera olika sätt att behandla förmaksflimmer: medicin, elektrisk stöt, ablation. Dessutom är det viktigt att minska risken för blodproppar.

Läs mer

Förebygga

Förebygga

En viktig komplikation till förmaksflimmer är blodproppar – tyvärr oftast i hjärnan – och det är viktigt att förebygga blodproppar. Dessutom kan förmaksflimmer till viss del förebyggas.

Läs mer

Riskfaktorer

Riskfaktorer

Det finns ett antal riskfaktorer för att utveckla förmaksflimmer. Vissa kan påverkas men inte alla.

Läs mer

Livet med förmaksflimmer

Livet med förmaksflimmer

Även om du har fått förmaksflimmer ska målet vara att du ska kunna leva ett gott liv med de aktiviteter – fysisk och socialt – du uppskattar.

Läs mer

Misstanke

Diagnos säker

Behandling

Sekundärt
förebyggande

Uppföljning

Var står du och vad kan du göra?

Du kanske misstänker att du har förmaksflimmer men har inte fått diagnosen ännu. Kanske har du redan fått diagnosen och påbörjat behandling. Kanske är din behandling inte tillräckligt effektiv – och vad kan man göra? Kanske är du tveksam till om du får rätt behandling. Och dessutom funderar du säkert också på om du själv kan göra något för att förbättra din situation och förhindra att problemet utvecklas vidare.

Tryck på de olika poängen för att se mer om var du står och vad du kan göra härifrån.

Primär Förebygga

Primär Förebygga

Oavsett var du står, lönar det sig alltid att känna till och förebygga riskfaktorer.

Läs mer

Misstanke

Du kanske märker att du ibland lätt tappar andan eller tröttnar snabbare än vanligt när du försöker vara aktiv. Ibland kanske du märker att ditt hjärta slår annorlunda – snabbare eller oregelbundet – än vanligt. Kanske har du en vän eller någon i familjen som har förmaksflimmer och du tror att du kan känna igen en del av det de säger hos dig själv. En av tre kommer att utveckla förmaksflimmer någon gång i livet. Ofta när vi är äldre – men förmaksflimmer börjar redan bli vanligare från 40-50 års ålder. Om du misstänker att du har förmaksflimmer bör du tala med din läkare.

Sättet att ta reda på om du har förmaksflimmer är genom ett EKG, som kan tas av läkaren.

Men det finns sätt du själv kan se om du ska gå till läkaren, till exempel kan du kontinuerligt ta en Rytmanalys via vår app. Appen kan dock inte säga om du har förmaksflimmer, men den kan hjälpa dig att spåra det och utrusta dig för att hantera förmaksflimmer.

Det kan också vara så att du har en klocka – en ”smart klocka” – t.ex. Apple Watch – som kan spela in EKG.

Nedan finns ett antal artiklar som kan hjälpa dig att ta reda på om du har förmaksflimmer:

Vad är förmaksflimmer?
Lite om hjärtat
Förmaksflimmer – Från symtom till behandling
Symtom på förmaksflimmer

Diagnos säker

Om du har fått förmaksflimmer bekräftat finns det olika saker att bedöma.

Är det något fel på ditt hjärta som kan vara viktigt för dig att få förmaksflimmer? Har du förmaksflimmer hela tiden eller bara ibland? Behöver du blodförtunnande medel för att undvika att få blodproppar på grund av förmaksflimmer?

Från symptom till behandling
Olika typer av förmaksflimmer
Vad vet vi om orsakerna till förmaksflimmer?
Mål med behandlingen
Hälsosam livsstil

Behandling

Det är viktigt att du får förmaksflimmer behandlat så snart som möjligt så att du kan få ett bra liv även om du har detta problem. Behandlingen består av en cocktail som inkluderar:

Sekundärt förebyggande

Är det möjligt att själv förebygga förmaksflimmer (hjärtflimmer)? Prevention omfattar förebyggande av skadliga effekter av förmaksflimmer, men också förebyggande av att överhuvudtaget få förmaksflimmer, samt förebyggande av upprepade episoder av förmaksflimmer efter att du först har upplevt problemet.

Primär prevention är de faktorer du har inflytande över:

Hälsosam livsstil
Okända faktorer som kan utlösa förmaksflimmer

Sekundärprevention avser behandling som hjälper till att förhindra andra komplikationer som kan orsakas eller förvärras av förmaksflimmer:

Blodpropp
Hjärtsvikt

Uppföljning

Tyvärr finns det inget ”botemedel mot förmaksflimmer”, så problemet kan lösas en gång för alla. Den behandling som är effektiv och ger god livskvalitet idag kommer inte nödvändigtvis att vara lika bra om 2, 5 eller 10 år. Risken för blodproppskomplikationer förändras med åldern – och med om andra fel uppstår. Som tur är blir vi också smartare – så sättet att behandla förmaksflimmer som var optimalt för 10 år sedan kanske inte längre är det bästa. Och om 5 eller 10 år har vi nog blivit ännu klokare och vet vad som är den bästa behandlingen och sättet att leva sitt liv med förmaksflimmer.

Det är viktigt att hitta den bästa behandlingen så snabbt som möjligt. Och förhindra att situationen utvecklas ytterligare. Försenad behandling kan innebära att ditt liv med förmaksflimmer blir värre än det borde vara. Är du redan i behandling kan det också vara bra att ompröva och du får då även den typ av behandling som passar dig bäst både vad gäller effekt och eventuella biverkningar.

Andra hjärtrytmstörningar

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Det finns dock ett antal andra hjärtrytmstörningar som kan orsaka episoder av snabba hjärtslag. De kan antingen ha ursprung från hjärtats förmak (atria), från AV-knutan, från hjärtats ventriklar eller bero på extra ledningsvägar mellan förmak (atria) och ventriklar (ventriklar).

hjerterytmeforstyrrelser, hjerteflimmer, atrieflimren
Rytmedoktor Appen kommer snart!

Snart kommer du att kunna få Rytmedoktor till hands och få enkel tillgång till information om förmaksflimmer, hjälp och råd samt smarta funktioner för att hålla reda på ditt hjärta och din hälsa via Rytmedoktors app.

Om du vill meddelas när appen är klar skriv din e-post nedan, så skickar vi ett e -postmeddelande med en länk till vart du kan se och ladda ner appen!

Rytmedoktor Appen kommer snart!

Snart kommer du att kunna få Rytmedoktor till hands och få enkel tillgång till information om förmaksflimmer, hjälp och råd samt smarta funktioner för att hålla reda på ditt hjärta och din hälsa via Rytmedoktors app.

Om du vill meddelas när appen är klar skriv din e-post nedan, så skickar vi ett e -postmeddelande med en länk till vart du kan se och ladda ner appen!

Podcast
"NÅR BLODPROPPEN RAMMER"

Många svenskar lever med hjärtflimmer utan att veta om det. Men när först blodproppen slår till kan konsekvensen bli stora. Från handikapp som talsvårigheter och förlamning till problem med minnet och andfåddhet. Men varför kallas sjukdomen hjärtflimmer när blodproppen oftast förekommer i hjärnan? Och vilka symtom ska man vara särskilt uppmärksam på? Det kan du få svar på i denna episod av ”När blodproppen slår till”:

E-bok
"ABC – för dig med förmaksflimmer"

Oavsett om du först nyligen har fått konstaterat förmaksflimmer eller om du har haft förmaksflimmer under en längre period finns det olika ämnen om denna hjärtrytmstörning som är bra att känna till. Jag vill försöka ge mitt bud på vad du som patient med förmaksflimmer bör veta. Jag har valt att dela upp ämnen i olika kapitel som tillsammans gärna skulle fungera som en form av ”Kurs för dig med förmaksflimmer”.