Behandling

behandling af atrieflimren

När man pratar om behandling av förmaksflimmer är det viktigt att bedöma om man ska ha blodförtunnande medicin för att förhindra blodproppar – tyvärr oftast blodproppar i hjärnan. Men inte alla behöver denna typ av medicinering. Samtidigt måste du välja behandling för ditt förmaksflimmer så att du bäst undviker att bli störd av arytmi och så att ditt hjärta skonas så mycket som möjligt. Nya studier tyder på att det är bättre att förhindra återfall av förmaksflimmer än att behandla med pulsdämpande läkemedel.

I inläggen nedan kan du läsa mer om behandling av förmaksflimmer.

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

ElektroKardioGram (EKG)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka...

Läs mer
Mål med behandling af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Mål för behandlingen av förmaksflimmer

Det finns tre huvudsyften med behandling av förmaksflimmer: Minska symtomen/besvären av förmaksflimmer, Minska risken för blodproppskomplikation, Minska risken för utvecklande av hjärtsvikt

Läs mer
Blodfortyndende medicin

Blodförtunnande medicin

Den mest allvarliga komplikation till förmaksflimmer är en blodpropp i hjärnan. Kan blodförtunnande medicin reducera risken för blodproppar?

Läs mer
Ablationsbehandling for atrieflimren (hjerteflimmer)

Ablationsbehandling för förmaksflimmer

Förmaksflimmer utlöses av felslag (extrasystoler) som nästan alltid kommer från de områden där blodkärlen från lungorna (lungvenerna) utmynnar i vänstra förmaket.

Läs mer
Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Hur bra fungerar ablation på förmaksflimmer?

När vi utför ablation för förmaksflimmer använder vi oss av kunskaper om att förmaksflimmer alltid startas av extraslag (extrasystoler) från bestämda områden i förmaken – oftast områdena kring blodkärlens mynning...

Läs mer
Fuld bedøvelse eller ej ved ablationsbehandling

Full narkos eller inte vid ablationsbehandling

På bloggen har jag flera gånger fått frågan om jag är för eller emot full narkos vid ablationsbehandling. Frågan har också varit debatterat i Facebook-gruppen ”Atrieflimren”. Jan kan också se...

Läs mer
Maze og Mini-Maze - atrieflimren (hjerteflimmer)

Maze och ”Mini-Maze”

Maze är engelska för labyrint. Principen bakom operationen är en gammal observation: om man gör volymen av sammanhängande förmaksmuskulatur tillräckligt liten kan flimmer inte förekomma.

Läs mer
His-ablation

His-ablation

Den Hiska bunten (uppkallat efter en schweizisk läkare Wilhelm His, som beskrev strukturen 1893) är den gemensamma ”ledning”, som leder impulserna i hjärtat från förmaken (atrierna) till kamrarna (ventriklarna).

Läs mer
Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation

East Studie (2020)

Den nya "East Study" visar att man – hos personer som inte haft problem med förmaksflimmer på mer än ett år – kan rädda liv genom att...

Läs mer