Förebygga

Forebyg hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser
Är det möjligt att själv förebygga förmaksflimmer? Förebyggande åtgärder omfattar förebyggande av skadliga effekter av förmaksflimmer: blodproppar och hjärtsvikt. Men också förebyggande av att få förmaksflimmer alls. Även förebyggande av att ha återkommande episoder av förmaksflimmer efter att du först upplevt problemet.

I inläggen nedan kan du läsa mer om hur du kan förebygga förmaksflimmer.

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Ta pulsen – det kan skona din hjärna

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Förmaksflimmer och alkohol

Holiday Heart är ett sedan länge känt begrepp för sammanhanget mellan alkohol och förmaksflimmer. Jag skiljer mellan alkohol som en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och alkohol som en riskfaktor...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Stress och förmaksflimmer

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer
Sund livsstil - atrieflimren (hjerteflimmer)

Hälsosam livsstil

Du kan ha en moderat alkoholkonsumtion, även om du har förmaksflimmer. Övervikt är en riskfaktor för många problem - högt blodtryck, diabetes, förhöjt kolesterolvärde.

Läs mer
Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Rökning och förmaksflimmer

Det finns ett starkt sammanhang mellan rökning och åderförkalkning. Även mellan rökning och risk för blodproppar i hjärtats kranskärl. Sammanhanget mellan rökning och förekomst av förmaksflimmer har dock varit mindre...

Läs mer