Andra hjärtrytmstörningar

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Det finns dock ett antal andra hjärtrytmstörningar som kan orsaka episoder av snabba hjärtslag. De kan antingen ha sitt ursprung från hjärtat (atria), från AV-knutan, från hjärtats ventriklar eller bero på extra ledningsvägar mellan atria (atria) och ventriklar (ventriklar).

Andra hjärtarytmier som kan vara problematiska är förmaksfladder, AVNRT, WPW, fokal atriell takykardi, ventrikulär takykardi  (snabba hjärtslagsattacker från pumpkamrarna), ventrikulära extrasystoler (extra slag från hjärtkamrarna) och atriella extrasystoler (extra slag från främre kammare).

 

I inläggen nedan kan du läsa mer om de andra hjärtrytmstörningar.

Almindelig pacemaker

Vanlig pacemaker

Pacemaker används om pulsen är för långsam. Antingen konstant eller periodiskt. Detta kan bero på att hjärtat inte genererar tillräckligt med impulser i sinusknutan

Läs mer
Hjertestarter (ICD)

Hjärtstartar (ICD)

Ett hjärtstillestånd är en livshotande arytmi där hjärtats pumpfunktion stannar - och därmed kommer inget blod ut i kroppens organ, inklusive hjärnan.

Läs mer
Pacemaker ved hjertesvigt

Pacemaker vid hjärtsvikt

Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det ibland vara nödvändigt att implantera en speciell typ av pacemaker som kan stimulera både höger och vänster kammare samtidigt - eller nästan samtidigt.

Läs mer
AVNRT

AVNRT

AVNRT: "AtrioVentricular Nodal Re-entry Tachycardia". Som med de flesta andra arytmier "går hjärtrytmen ibland i självsvängning" i en form av karusellrörelse.

Läs mer
WPW syndrom

WPW-syndrom

WPW-syndrom är uppkallat efter tre läkare: Wolf, Parkinson och White, som 1930 beskrev detta tillstånd. Om du har WPW har du en extra ledningsväg (extra ledningsväg) mellan förmak (atria) och...

Läs mer
Ventrikulær takykardi

Ventrikulär takykardi

Ventrikulär takykardi är ett anfall av hjärtrytmstörning som uppstår i hjärtkamrarna (ventriklar). Detta står i kontrast till de mycket vanligare hjärtrytmstörningarna som involverar förmaken (förmaken).

Läs mer
Ventrikulære ekstrasystoler

Ventrikulära extrasystoler

Oftast kommer extraslagen från områden i höger kammare, nära lungartärens utlopp. Detta område kallas utflödestrakten av höger kammare.

Läs mer
Fokal atrial takykardi - Rytmedoktor

Fokal förmakstakykardi

Fokal förmakstakykardi kallas också ibland ektopisk förmaks takykardi. Det är inte nödvändigtvis mer meningsfullt - men det täcker en form av snabb hjärtrytmstörning ...

Läs mer
Atriale ekstrasystoler

Atriella extrasystoler

Normalt styrs vår hjärtrytm från "sinusnoden", som ligger högst upp i högra förmaket. Men många av oss har ibland hjärtslag som börjar i andra delar av hjärtat. Om hjärtslaget börjar...

Läs mer
Atrieflagren

Förmaksfladder

Förmaksfladder (atriefladder) förekommer i regel hos samma personer som kan ha förmaksflimmer. Förmaksfladder kan dock även förekomma enbart.

Läs mer
Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Nedsatt pumpkraft i hjärtat (hjärtsvikt)

Begreppet hjärtsvikt kan låta våldsamt och skrämmande. Det är bättre att tänka på det som: ”Mitt hjärta arbetar inte så bra som det borde, och behöver behandling för att understödja...

Läs mer