Symtom

Symptomer og hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser

Symtom på förmaksflimmer är ibland mycket uppenbara. Ofta kan man dock vara osäker på om det är ”något fel”. Du får vanligtvis inte bröstsmärta av förmaksflimmer men många kommer att uppleva sig mer andfådda än vanligt. Eller bli trött lättare om du gör något fysiskt. Det kan även vara svårt att hålla koncentrationen. Vissa människor tycker att de ofta måste ”kasta vatten”. Oavsett om du har konstant förmaksflimmer eller om hjärtrytmen bara periodiskt är i otakt kan symtomen vara mycket varierande.

I inläggen härunder kan du läsa mer om symtom på förmaksflimmer.

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är förmaksflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Läs mer
Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Ta pulsen – det kan skona din hjärna

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Stress och förmaksflimmer

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Förmaksflimmer och sömnapné

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga...

Läs mer
Kend symptomerne på en blodprop i hjernen

Symtomen på en blodpropp i hjärnan

Hänger ena mungipan plötsligt ner, är det plötsligt svårt att tala eller känns det ena benet eller ena armen plötsligt fôrlamad? Då ska du ringa 112 - det kan vara...

Läs mer
Rytmedoktor - symptomer

Symtom på förmaksflimmer

Medan förmaksflimret håller på kommer hjärtats pumpfunktion att fungera ineffektivt. Det vill säga att det kommer ut mindre energi till kroppen än normalt.

Läs mer
Forskellige typer af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Olika typer av förmaksflimmer

Det finns tre olika typer av förmaksflimmer: Attackvis förmaksflimmer (kallas även ”paroxysmalt förmaksflimmer”), Konstant förmaksflimmer (kallas även persisterande förmaksflimmer), Kroniskt förmaksflimmer (kallas även permanent förmaksflimmer).

Läs mer