hjärtat och kretsloppet

Om du har bekymmer med förmaksflimmer eller annan hjärtrytmstörning kan det vara bra att känna till hjärtats grundläggande struktur. Hjärtat är en muskel som pumpar blod genom dina lungor, din hjärna och resten av din kropp. Blodet cirkulerar runt i kroppen för att transportera näringsämnen och energi till cellerna och för att ta bort avfallsprodukter. Hjärtat består av fyra kammare – två förmak och två kammare i hjärtat. Atrierna kallas också atria (ett atrium) och hjärtats ventriklar för ventriklar (en ventrikel).

I inläggen nedan kan du läsa mer om hjärtat och kretsloppet.

Lidt om hjertets opbygning

Lite om hjärtat

Lite om hjärtat; hjärtat består av fyra kammare - två förmak och två kammare i hjärtat. Atrierna kallas också atria och hjärtats ventriklar för ventriklar.

Läs mer
Almindelig pacemaker

Vanlig pacemaker

Pacemaker används om pulsen är för långsam. Antingen konstant eller periodiskt. Detta kan bero på att hjärtat inte genererar tillräckligt med impulser i sinusknutan

Läs mer
Hjertestarter (ICD)

Hjärtstartar (ICD)

Ett hjärtstillestånd är en livshotande arytmi där hjärtats pumpfunktion stannar - och därmed kommer inget blod ut i kroppens organ, inklusive hjärnan.

Läs mer
Pacemaker ved hjertesvigt

Pacemaker vid hjärtsvikt

Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det ibland vara nödvändigt att implantera en speciell typ av pacemaker som kan stimulera både höger och vänster kammare samtidigt - eller nästan samtidigt.

Läs mer
De elektriske impulser - atrieflimren (hjerteflimmer)

De elektriska impulserna

Ditt hjärtas pumpfunktion styrs med hjälp av svaga elektriska impulser som uppstår i ett område av det högra förmaket (höger atrium) som kallas för sinusknutan.

Läs mer
Kredsløbet - atrieflimren (hjerteflimmer)

Hjärtats uppbyggnad

Hjärtats uppbyggnad består av fyra rum – två förmak och två kamrar. Förmaken kallas även atrier (ett atrium) och kamrarna kallas för ventriklar (en ventrikel).

Läs mer
Kredsløbet - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kretsloppet

Hjärtat är en muskel som pumpar blodet genom dina lungor, din hjärna och resten av din kropp. Blodet cirkulerar runt i kroppen för att transportera näring och bränsle/energi till cellerna...

Läs mer