Alla inlägg

blationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

Principiellt kan man välja två strategier för medicinsk behandling. Den ena strategin kallas för frekvenskontroll.

Läs mer

Risken för blodproppar vid förmaksflimmer kan reduceras betydligt om du behandlas med så kallad blodförtunnande medicin.

Läs mer

peter steen hansen

Rytmedoktor hanterar hjärtrytmrubbningen – Förmaksflimmer är den vanligaste vi känner till. Handla om. 150 000 norrmän har förmaksflimmer

Läs mer

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Läs mer

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde påbörjas med blodförtunnande medicin.

Läs mer

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Cirka 3 % av befolkningen har förmaksflimmer och ungefär en av fyra (25 %) kan förvänta sig att få förmaksflimmer under sin livstid.

Läs mer

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Många människor med återkommande förmakflimmer vet att (större mängder) kaffe, alkohol, och ibland fysisk aktivitet, kan utlösa episoder med förmaksflimmer.

Läs mer

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka om det finns tecken på påverkad blodtillförsel till hjärtat

Läs mer

Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar.

Läs mer

10/59