Livet med förmaksflimmer

Livet med hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser

Många människor upplever nedsatt livskvalitet med förmaksflimmer. Du kan inte längre göra det du brukade och älskade göra. Du kan upptäcka att din koncentrationsförmåga påverkas. Många upplever ångest över att förmaksflimmer ska skada hjärtat och ångest över att ha komplikationer till förmaksflimmer. Målet måste dock vara att kunna leva ett normalt liv med hög livskvalitet – trots förmaksflimmer. För att uppnå detta mål krävs kunskap om förmaksflimmer, individuell behandling av förmaksflimmer och riskfaktorer för förmaksflimmer och individuell uppföljning över tid.

I inläggen nedan kan du läsa mer om livet med förmaksflimmer.

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är förmaksflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Läs mer
ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

ElektroKardioGram (EKG)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka...

Läs mer
Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Ny kunskap om alkohol och förmaksflimmer

Under de senaste åren har det kommit flera nya undersökningar av sambandet mellan alkohol och förmaksflimmer. Under många år har det rått enighet om att det finns ett samband mellan...

Läs mer
Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Hur bra fungerar ablation på förmaksflimmer?

När vi utför ablation för förmaksflimmer använder vi oss av kunskaper om att förmaksflimmer alltid startas av extraslag (extrasystoler) från bestämda områden i förmaken – oftast områdena kring blodkärlens mynning...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og livskvalitet

Förmaksflimmer och livskvalitet

Många människor lever ett gott och rikt liv trots förmaksflimmer. Det finns emellertid också många med förmaksflimmer som upplever betydande påverkan på livskvaliteten på grund av detta.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Förmaksflimmer och sömnapné

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga...

Läs mer
Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad kan du göra själv?

Oftast kan du inte hitta något mönster i när, eller i vilka situationer, du får episoder med förmaksflimmer. Vi känner dock till vissa sammanhang där det – åtminstone statistiskt –...

Läs mer
Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer och motion

Det finns många undersökningar som har påvisat ett så kallat U-format samband mellan nivån på idrottsaktivitet och förekomst av förmaksflimmer.

Läs mer
Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Nedsatt pumpkraft i hjärtat (hjärtsvikt)

Begreppet hjärtsvikt kan låta våldsamt och skrämmande. Det är bättre att tänka på det som: ”Mitt hjärta arbetar inte så bra som det borde, och behöver behandling för att understödja...

Läs mer
Forskellige typer af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Olika typer av förmaksflimmer

Det finns tre olika typer av förmaksflimmer: Attackvis förmaksflimmer (kallas även ”paroxysmalt förmaksflimmer”), Konstant förmaksflimmer (kallas även persisterande förmaksflimmer), Kroniskt förmaksflimmer (kallas även permanent förmaksflimmer).

Läs mer