Riskfaktorer

Risikofaktorer og hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser

Man skiljer mellan riskfaktorer för blodproppar och blödningar och riskfaktorer för förmaksflimmer. En noggrann genomgång av riskfaktorer för blodproppar och blödningar är grunden för att rekommendera eller avråda från behandling med blodförtunnande läkemedel. Vissa riskfaktorer för förmaksflimmer kan påverkas – till exempel högt blodtryck, diabetes, fetma, alkoholkonsumtion och sömnapné. Andra kan inte påverkas – till exempel ålder, längd och kön.

I inläggen nedan kan du läsa mer om riskfaktorer för förmaksflimmer.

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är förmaksflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Läs mer
Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Högt blodtryck

Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar.

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Förmaksflimmer och alkohol

Holiday Heart är ett sedan länge känt begrepp för sammanhanget mellan alkohol och förmaksflimmer. Jag skiljer mellan alkohol som en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och alkohol som en riskfaktor...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Stress och förmaksflimmer

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer
Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Ny kunskap om alkohol och förmaksflimmer

Under de senaste åren har det kommit flera nya undersökningar av sambandet mellan alkohol och förmaksflimmer. Under många år har det rått enighet om att det finns ett samband mellan...

Läs mer
Atrieflimren og alder - atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer och ålder

Förmaksflimmer blir vanligare, ju äldre vi blir. Särskilt blir den vanligare när vi kommer upp i 65- till 70-årsåldern eller äldre. Även om också andra disponerande faktorer blir vanligare med...

Läs mer
Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Rökning och förmaksflimmer

Det finns ett starkt sammanhang mellan rökning och åderförkalkning. Även mellan rökning och risk för blodproppar i hjärtats kranskärl. Sammanhanget mellan rökning och förekomst av förmaksflimmer har dock varit mindre...

Läs mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Förmaksflimmer och sömnapné

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga...

Läs mer
Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad kan du göra själv?

Oftast kan du inte hitta något mönster i när, eller i vilka situationer, du får episoder med förmaksflimmer. Vi känner dock till vissa sammanhang där det – åtminstone statistiskt –...

Läs mer
Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer och motion

Det finns många undersökningar som har påvisat ett så kallat U-format samband mellan nivån på idrottsaktivitet och förekomst av förmaksflimmer.

Läs mer
Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL

Kronisk lungsjukdom medför ofta ökat tryck i lungkretsloppet och kan därför belasta hjärtat. Den vanligaste kroniska lungsjukdomen är KOL. Personer med KOL får oftare förmaksflimmer än personer som inte har...

Läs mer
Sukkersyge (Diabetes) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Diabetes

Diabetes är tyvärr ett vanligt och ökande tillstånd. Man delar in diabetes i typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes uppstår för att kroppen inte kan producera tillräckliga mängder insulin,...

Läs mer
Forhøjet stofskifte - atrieflimren (hjerteflimmer)

Förhöjd ämnesomsättning (”Hypertyreos”)

Vid förhöjd ämnesomsättning produceras det för mycket ämnesomsättningshormon i sköldkörteln. Sköldkörteln sitter framtill på halsen. Ibland kan den vara förstorad eller öm, om man har förhöjd ämnesomsättning.

Läs mer
Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Nedsatt pumpkraft i hjärtat (hjärtsvikt)

Begreppet hjärtsvikt kan låta våldsamt och skrämmande. Det är bättre att tänka på det som: ”Mitt hjärta arbetar inte så bra som det borde, och behöver behandling för att understödja...

Läs mer