Livet med atrieflimmer

Livet med hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser

Mange opplever redusert livskvalitet med atrieflimmer. Du klarer ikke lenger å gjør de tingene du pleide og liker å gjøre. Du kan oppleve at konsentrasjonsevnen din blir påvirket. Mange opplever angst for at atrieflimmer skal skade hjertet og angst for å få komplikasjoner av atrieflimmer. Målet må imidlertid være å kunne leve et normalt liv med høy livskvalitet – på tross av atrieflimmer. For å nå dette målet, kreves det kunnskap om atrieflimmer, individuell behandling av atrieflimmer og risikofaktorer for atrieflimmer, samt individuell oppfølging over tid.

I innleggene nedenfor kan du lese mer om livet med atrieflimmer.

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Hva er atrieflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Les mer
ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

ElektroKardioGram (EKG)

Et EKG brukes for å finne ut av hvilken form for hjerterytmeforstyrrelse du har. EKG-et viser den elektriske aktiviteten i hjertet ditt.

Les mer
Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Ny kunnskap om alkohol og atrieflimmer

I løpet av de siste par år er det kommet flere nye undersøkelser av sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det har i mange år vært enighet om at det er...

Les mer
Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Hvor godt virker ablasjon for atrieflimmer?

Når vi utfører ablasjon for atrieflimmer, benytter vi oss av en kunnskap om at atrieflimmer alltid startes av ekstraslag (“ekstrasystoler”) fra bestemte områder i forkamrene – oftest områder rundt munningen...

Les mer
DC-konvertering - hjerteflimmer (atrieflimren)

DC-konvertering

Atrieflimren kan enten "gå over af sig selv" (nogle gange hjulpet af rytmeregulerende medicin) eller være konstant til stede, uden at ville stoppe af sig selv eller ved at tage...

Les mer
historie atrieflimren (hjerteflimmer)

Historisk perspektiv på atrieflimmer

Helt tilbake i tekster og illustrasjoner fra det antikke Egypt, Hellas og Mesopotamia har man hatt forståelse for at det har kunnet opptre sykdom i hjertet. På et gammelt egyptisk...

Les mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og livskvalitet

Atrieflimmer og livskvalitet

Mange mennesker lever et godt og rikt liv på tross av atrieflimmer. Det er imidlertid også mange med atrieflimmer som opplever vesentlig påvirket livskvalitet på grunn av dette. Det gjelder...

Les mer
Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Lev bedre med atrieflimmer

Oftest finner du ikke noe ”mønster” i når, eller i hvilke situasjoner, du får episoder med atrieflimmer. Men vi kjenner til visse sammenhenger hvor det – i hvert fall statistisk...

Les mer
Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer og mosjon

Jeg blir ofte spurt om: ”Er det på grunn av idretten min at jeg har fått atrieflimmer?” ”Vil det hjelpe på problemene mine med atrieflimmer om jeg slutter med idrett?”...

Les mer
Hvad ved vi om årsager til atrieflimren (hjerteflimmer)

Hva vet vi om årsaker til atrieflimmer?

Jeg blir ofte spurt om ”hvorfor har jeg fått atrieflimmer?”. Det er også ofte diskusjoner og kommentarer om dette ”på nettet”. Og også spurt om hvorvidt det blir laget vitenskapelige...

Les mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Atrieflimmer og søvnapné

Obstruktiv søvnapné er veldig vanlig hos personer med atrieflimmer. Rundt halvparten av alle med atrieflimmer har også søvnapné. Søvnapné finnes hyppigere hos pasienter med atrieflimmer enn de vanlige risikofaktorene: høyt...

Les mer
Forskellige typer af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Forskjellige typer atrieflimmer

Der finnes tre forskjellige typer atrieflimmer: Anfallsvis atrieflimmer (kalles også for “paroksystisk atrieflimmer”), Konstant atrieflimmer (kalles også for “persisterende atrieflimmer”), Kronisk atrieflimmer (kalles også for “permanent atrieflimmer”)

Les mer