Kategoriarkiv: Riskfaktorer

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Läs mer

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Många människor med återkommande förmakflimmer vet att (större mängder) kaffe, alkohol, och ibland fysisk aktivitet, kan utlösa episoder med förmaksflimmer.

Läs mer

Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar.

Läs mer

Hvad gør vægttab ved min atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är sambandet mellan övervikt och förmaksflimmer? Får jag mindre förmaksflimmer om jag går ner i vikt? Hur påverkar viktminskning utvecklingen av förmaksflimmer?

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Holiday Heart är ett sedan länge känt begrepp för sammanhanget mellan alkohol och förmaksflimmer. Jag skiljer mellan alkohol som en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och alkohol som en riskfaktor för att få återfall …

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer

Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Under de senaste åren har det kommit flera nya undersökningar av sambandet mellan alkohol och förmaksflimmer. Under många år har det rått enighet om att det finns ett samband mellan hög alkoholförbrukning och förmaksflimmer.

Läs mer

Atrieflimren og alder - atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer blir vanligare, ju äldre vi blir. Särskilt blir den vanligare när vi kommer upp i 65- till 70-årsåldern eller äldre. Även om också andra disponerande faktorer blir vanligare med åldern – exempelvis högt blodtryck och typ 2-diabetes – är åldern en fristående, disponerande faktor.

Läs mer

Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Den allvarligaste komplikationen till förmaksflimmer är en blodpropp. Och – tyvärr oftast – en blodpropp i hjärnan. Ungefär 25 % av alla stroke på grund av blodproppar beror på förmaksflimmer.

Läs mer

Hvad ved vi om årsager til atrieflimren (hjerteflimmer)

Jag får ofta frågan om ”varför har jag fått förmaksflimmer?”. Det är också ofta diskussioner och kommentarer om detta ”på nätet”. 

Läs mer

10/18