Kategoriarkiv: Riskfaktorer

Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Det finns ett starkt sammanhang mellan rökning och åderförkalkning. Även mellan rökning och risk för blodproppar i hjärtats kranskärl. Sammanhanget mellan rökning och förekomst av förmaksflimmer har dock varit mindre entydigt.

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga riskfaktorerna

Läs mer

Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Oftast kan du inte hitta något mönster i när, eller i vilka situationer, du får episoder med förmaksflimmer. Vi känner dock till vissa sammanhang där det – åtminstone statistiskt – finns ökad förekomst av flimmer.

Läs mer

Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Det finns många undersökningar som har påvisat ett så kallat U-format samband mellan nivån på idrottsaktivitet och förekomst av förmaksflimmer.

Läs mer

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kronisk lungsjukdom medför ofta ökat tryck i lungkretsloppet och kan därför belasta hjärtat. Den vanligaste kroniska lungsjukdomen är KOL. Personer med KOL får oftare förmaksflimmer än personer som inte har någon lungsjukdom.

Läs mer

Sukkersyge (Diabetes) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Diabetes är tyvärr ett vanligt och ökande tillstånd. Man delar in diabetes i typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes uppstår för att kroppen inte kan producera tillräckliga mängder insulin, som är ett hormon som styr omsättningen av socker i kroppens celler.

Läs mer

Forhøjet stofskifte - atrieflimren (hjerteflimmer)

Vid förhöjd ämnesomsättning produceras det för mycket ämnesomsättningshormon i sköldkörteln. Sköldkörteln sitter framtill på halsen. Ibland kan den vara förstorad eller öm, om man har förhöjd ämnesomsättning.

Läs mer

Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Begreppet hjärtsvikt kan låta våldsamt och skrämmande. Det är bättre att tänka på det som: ”Mitt hjärta arbetar inte så bra som det borde, och behöver behandling för att understödja dess funktion.”

Läs mer

18/18