Kategoriarkiv: Livet med förmaksflimmer

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Läs mer

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka om det finns tecken på påverkad blodtillförsel till hjärtat

Läs mer

Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Under de senaste åren har det kommit flera nya undersökningar av sambandet mellan alkohol och förmaksflimmer. Under många år har det rått enighet om att det finns ett samband mellan hög alkoholförbrukning och förmaksflimmer.

Läs mer

Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

När vi utför ablation för förmaksflimmer använder vi oss av kunskaper om att förmaksflimmer alltid startas av extraslag (extrasystoler) från bestämda områden i förmaken – oftast områdena kring blodkärlens mynning från lungorna tillbaka till hjärtat (lungvenerna).

Läs mer

DC-konvertering - hjerteflimmer (atrieflimren)

Förmaksflimmer kan antingen gå över av sig själv (ibland med hjälp av rytmreglerande medicin) eller vara konstant på plats, utan att kunna upphöra av sig själv eller genom att man tar medicin.

Läs mer

historie atrieflimren (hjerteflimmer)

Även i gamla texter och illustrationer från antika Egypten, Grekland och Mesopotamien har man förstått att det kunde finnas förekomst av sjukdomar i hjärtat.

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og livskvalitet

Många människor lever ett gott och rikt liv trots förmaksflimmer. Det finns emellertid också många med förmaksflimmer som upplever betydande påverkan på livskvaliteten på grund av detta.

Läs mer

Hvad ved vi om årsager til atrieflimren (hjerteflimmer)

Jag får ofta frågan om ”varför har jag fått förmaksflimmer?”. Det är också ofta diskussioner och kommentarer om detta ”på nätet”. 

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga riskfaktorerna

Läs mer

Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Oftast kan du inte hitta något mönster i när, eller i vilka situationer, du får episoder med förmaksflimmer. Vi känner dock till vissa sammanhang där det – åtminstone statistiskt – finns ökad förekomst av flimmer.

Läs mer

10/14