Risikofaktorer

Risikofaktorer og hjerteflimmer, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser

Der skilles mellom risikofaktorer for blodpropp og blødning og risikofaktorer for atrieflimmer. En grundig gjennomgang av risikofaktorene for blodpropp og blødning gir grunnlag for å tilråde eller fraråde behandling med blodfortynnende medisin. Noen risikofaktorer for atrieflimmer kan man påvirke – f.eks. høyt blodtrykk, sukkersyke, overvekt, alkoholforbruk og søvnapné. Andre kan ikke påvirkes – f.eks. alder, høyde og kjønn.

I innleggene nedenfor kan du lese mer om risikofaktorer for atrieflimmer.

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Hva er atrieflimmer?

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende...

Les mer
Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kan belaste hjertet og blodkarene. Hjertet må jobbe hardere og blodkarene utsettes for høyere trykk. På sikt kan dette føre til at risikoen for atrieflimmer og hjertesvikt økes.

Les mer
Hvad gør vægttab ved min atrieflimren (hjerteflimmer)

Hva gjør vekttap med atrieflimmer?

Jeg har tidligere skrevet om sammenhengen mellom overvekt og atrieflimmer. Det er kommet flere nye undersøkelser som har sett nærmere på denne sammenhengen.

Les mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Atrieflimmer og alkohol

Holiday Heart er et velkjent begrep for sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det skyldes en eldre (1979) amerikansk undersøkelse, hvor man observerte hyppigere forekomst av atrieflimmer hos ferierende amerikanere med...

Les mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Atrieflimmer og stress

Det er velkjent fra forskjellige sjeldne, arvelige, hjerterytmesykdommer at psykisk og fysisk stress kan utløse hjerterytmeforstyrrelse. Sammenhengen mellom stress og atrieflimmer er imidlertid ikke fullt så entydig.

Les mer
Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

Ny kunnskap om alkohol og atrieflimmer

I løpet av de siste par år er det kommet flere nye undersøkelser av sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det har i mange år vært enighet om at det er...

Les mer
Atrieflimren og alder - atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer og alder

Atrieflimmer blir mye hyppigere desto eldre vi blir. Spesielt stiger hyppigheten når vi kommer opp i 65-70 års alderen og eldre.

Les mer
Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Blodpropp og alvorlig blødning

Den alvorligste komplikation til atrieflimren er en blodprop. Og – desværre oftest – en blodprop i hjernen. Omtrent 25% af alle hjerneslag på grund af blodpropper skyldes atrieflimren. Grunden til...

Les mer
Hvad kan du selv gøre for at bedre din situation med atrieflimren (hjerteflimmer)

Lev bedre med atrieflimmer

Oftest finner du ikke noe ”mønster” i når, eller i hvilke situasjoner, du får episoder med atrieflimmer. Men vi kjenner til visse sammenhenger hvor det – i hvert fall statistisk...

Les mer
Er der sammenhæng mellem fysisk træning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer og mosjon

Jeg blir ofte spurt om: ”Er det på grunn av idretten min at jeg har fått atrieflimmer?” ”Vil det hjelpe på problemene mine med atrieflimmer om jeg slutter med idrett?”...

Les mer
Hvad ved vi om årsager til atrieflimren (hjerteflimmer)

Hva vet vi om årsaker til atrieflimmer?

Jeg blir ofte spurt om ”hvorfor har jeg fått atrieflimmer?”. Det er også ofte diskusjoner og kommentarer om dette ”på nettet”. Og også spurt om hvorvidt det blir laget vitenskapelige...

Les mer
Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kronisk obstruktiv lungesykdom – “KOLS”

Kronisk lungesykdom medfører ofte økt trykk i lungekretsløpet. Og kan derfor belaste hjertet. Den hyppigste kroniske lungesykdommer er “KOLS”. Personer med “KOLS” får oftere atrieflimmer enn personer uten lungesykdom.

Les mer
Sukkersyge (Diabetes) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Sukkersyke (“Diabetes”)

Sukkersyke er dessverre en vanlig og stadig mer hyppig tilstand. Man deler inn sukkersyke i “Type 1” og “Type 2”. Sukkersyke “Type 1” oppstår fordi kroppen ikke kan produsere tilstrekkelige...

Les mer
Forhøjet stofskifte - atrieflimren (hjerteflimmer)

Høyt stoffskifte

Ved høyt stoffskifte produseres det for mye stoffskiftehormon i “skjoldbruskkjertelen”. Høyt stoffskifte kan medføre atrieflimmer.

Les mer
Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Atrieflimmer og søvnapné

Obstruktiv søvnapné er veldig vanlig hos personer med atrieflimmer. Rundt halvparten av alle med atrieflimmer har også søvnapné. Søvnapné finnes hyppigere hos pasienter med atrieflimmer enn de vanlige risikofaktorene: høyt...

Les mer
Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Røyking og atrieflimmer

Det er en sterk sammenheng mellom røyking og åreforkalkning. Og mellom røyking og risiko for blodpropp i hjertets kranspulsårer.

Les mer