Behandling

behandling af atrieflimren

Når det gjelder behandling av atrieflimmer er det viktig å vurdere om du bør ha blodfortynnende medisin for å forebygge blodpropp – oftest dessverre blodpropp i hjernen. Men ikke alle skal ha denne typen medisin. Samtidig må man velge en behandling av atrieflimmer som sikrer at du så langt mulig unngår å være hemmet av rytmeforstyrrelsen og at hjertet ditt skånes best mulig. Nye undersøkelser tyder på at det er bedre å forebygge tilbakefall av atrieflimmer enn å behandle med pulsdempende medisin.

I innleggene nedenfor kan du lese mer om behandling av atrieflimmer.

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer – Fra symptomer til behandling

Atrieflimren er langt den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Omtrent 3% af befolkningen har atrieflimren, og omtrent én ud af fire (25%) kan forvente at få atrieflimren i løbet af livet. Atrieflimren kan...

Les mer
ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

ElektroKardioGram (EKG)

Et EKG brukes for å finne ut av hvilken form for hjerterytmeforstyrrelse du har. EKG-et viser den elektriske aktiviteten i hjertet ditt.

Les mer
Mål med behandling af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Mål med behandling av atrieflimmer

Det primære målet med behandling av atrieflimmer er ikke nødvendigvis å få hjertet til å slå normalt – det vi kaller “Sinusrytme”. Det vil nok være overraskende for mange, men...

Les mer
Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Blodpropp og alvorlig blødning

Den alvorligste komplikation til atrieflimren er en blodprop. Og – desværre oftest – en blodprop i hjernen. Omtrent 25% af alle hjerneslag på grund af blodpropper skyldes atrieflimren. Grunden til...

Les mer
Blodfortyndende medicin

Blodfortynnende medisin

Den alvorligste komplikasjonen ved atrieflimmer er blodpropp i hjernen. Blodproppene stammer fra venstre forkammer (venstre atrium).

Les mer
Medicinsk behandling af atrieflimren (hjerteflimmer)

Medisinsk behandling av atrieflimmer

Prinsipielt kan man velge to strategier for medisinsk behandling når man har atrieflimmer. Den ene strategi kalles for “frekvenskontroll”. Den annen strategien kalles “rytmekontroll”.

Les mer
Ablationsbehandling for atrieflimren (hjerteflimmer)

Ablasjonsbehandling for atrieflimmer

Når man skal utføre ablasjon for atrieflimmer, påvirker man vevet rundt de områdene som skaper problemer. Ablasjonsbehandling for atrieflimmer er en veldig effektiv behandling. Spesielt hvis atrieflimmeret bare forekommer episodisk.

Les mer
Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Hvor godt virker ablasjon for atrieflimmer?

Når vi utfører ablasjon for atrieflimmer, benytter vi oss av en kunnskap om at atrieflimmer alltid startes av ekstraslag (“ekstrasystoler”) fra bestemte områder i forkamrene – oftest områder rundt munningen...

Les mer
DC-konvertering - hjerteflimmer (atrieflimren)

DC-konvertering

Atrieflimren kan enten "gå over af sig selv" (nogle gange hjulpet af rytmeregulerende medicin) eller være konstant til stede, uden at ville stoppe af sig selv eller ved at tage...

Les mer
Maze og Mini-Maze - atrieflimren (hjerteflimmer)

Maze og «Mini-Maze»

Maze er engelsk for labyrint. Prinsippet bak operasjon er en gammel observasjon: hvis man gjør volumet av sammenhengende forkammermuskulatur tilstrekkelig lite, kan ikke flimmer forekomme.

Les mer
His-ablation

His-ablation

His' bunt (oppkalt etter en sveitsiske legen Wilhelm His som beskrev strukturen i 1893) er den felles “ledningen” som leder impulsene i hjertet fra forkamrene (atriene) til hjertekamrene (ventriklene).

Les mer
Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation

East Studien (2020)

Den nye «EAST-studien» viser at – hos personer som ikke har hatt problemer med atrieflimmer på mer enn ett år – kan man redde liv ved å ...

Les mer
historie atrieflimren (hjerteflimmer)

Historisk perspektiv på atrieflimmer

Helt tilbake i tekster og illustrasjoner fra det antikke Egypt, Hellas og Mesopotamia har man hatt forståelse for at det har kunnet opptre sykdom i hjertet. På et gammelt egyptisk...

Les mer