Kategoriarkiv: Behandling

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Cirka 3 % av befolkningen har förmaksflimmer och ungefär en av fyra (25 %) kan förvänta sig att få förmaksflimmer under sin livstid.

Läs mer

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka om det finns tecken på påverkad blodtillförsel till hjärtat

Läs mer

Mål med behandling af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Det finns tre huvudsyften med behandling av förmaksflimmer: Minska symtomen/besvären av förmaksflimmer, Minska risken för blodproppskomplikation, Minska risken för utvecklande av hjärtsvikt

Läs mer

Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Den allvarligaste komplikationen till förmaksflimmer är en blodpropp. Och – tyvärr oftast – en blodpropp i hjärnan. Ungefär 25 % av alla stroke på grund av blodproppar beror på förmaksflimmer.

Läs mer

Blodfortyndende medicin

Den mest allvarliga komplikation till förmaksflimmer är en blodpropp i hjärnan. Kan blodförtunnande medicin reducera risken för blodproppar?

Läs mer

Medicinsk behandling af atrieflimren (hjerteflimmer)

Viktigast är: ställningstagande till behov av blodförtunnande behandling (AK-behandling). – Rytmkontroll, Flecainid, Sotalol, Multaq, Amiodaron …

Läs mer

Ablationsbehandling for atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer utlöses av felslag (extrasystoler) som nästan alltid kommer från de områden där blodkärlen från lungorna (lungvenerna) utmynnar i vänstra förmaket.

Läs mer

Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

När vi utför ablation för förmaksflimmer använder vi oss av kunskaper om att förmaksflimmer alltid startas av extraslag (extrasystoler) från bestämda områden i förmaken – oftast områdena kring blodkärlens mynning från lungorna tillbaka till hjärtat (lungvenerna).

Läs mer

Hvornår skal man overveje ablationsbehandling brænding frysning for atrieflimren (hjerteflimmer)

Bedömningen av vem som ska erbjudas ablationsbehandling för förmaksflimmer är en uppgift för specialister. Det vill säga att bedömningen ska göras i samarbete mellan dig och en läkare som är specialiserad på hjärtsjukdomar (en kardiolog).

Läs mer

Fuld bedøvelse eller ej ved ablationsbehandling

På bloggen har jag flera gånger fått frågan om jag är för eller emot full narkos vid ablationsbehandling. Frågan har också varit debatterat i Facebook-gruppen ”Atrieflimren”. Jan kan också se att flera sjukhus använder full narkos som en ”kvalitetsfaktor”.

Läs mer

10/16