Kategoriarkiv: Andra hjärtrytmstörningar

Almindelig pacemaker

Pacemaker används om pulsen är för långsam. Antingen konstant eller periodiskt. Detta kan bero på att hjärtat inte genererar tillräckligt med impulser i sinusknutan

Läs mer

Hjertestarter (ICD)

Ett hjärtstillestånd är en livshotande arytmi där hjärtats pumpfunktion stannar – och därmed kommer inget blod ut i kroppens organ, inklusive hjärnan.

Läs mer

Pacemaker ved hjertesvigt

Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det ibland vara nödvändigt att implantera en speciell typ av pacemaker som kan stimulera både höger och vänster kammare samtidigt – eller nästan samtidigt.

Läs mer

AVNRT

AVNRT: ”AtrioVentricular Nodal Re-entry Tachycardia”. Som med de flesta andra arytmier ”går hjärtrytmen ibland i självsvängning” i en form av karusellrörelse.

Läs mer

WPW syndrom

WPW-syndrom är uppkallat efter tre läkare: Wolf, Parkinson och White, som 1930 beskrev detta tillstånd. Om du har WPW har du en extra ledningsväg (extra ledningsväg) mellan förmak (atria) och hjärtkammare (ventriklar).

Läs mer

Ventrikulær takykardi

Ventrikulär takykardi är ett anfall av hjärtrytmstörning som uppstår i hjärtkamrarna (ventriklar). Detta står i kontrast till de mycket vanligare hjärtrytmstörningarna som involverar förmaken (förmaken).

Läs mer

Ventrikulære ekstrasystoler

Oftast kommer extraslagen från områden i höger kammare, nära lungartärens utlopp. Detta område kallas utflödestrakten av höger kammare.

Läs mer

Fokal atrial takykardi - Rytmedoktor

Fokal förmakstakykardi kallas också ibland ektopisk förmaks takykardi. Det är inte nödvändigtvis mer meningsfullt – men det täcker en form av snabb hjärtrytmstörning …

Läs mer

Atriale ekstrasystoler

Normalt styrs vår hjärtrytm från ”sinusnoden”, som ligger högst upp i högra förmaket. Men många av oss har ibland hjärtslag som börjar i andra delar av hjärtat. Om hjärtslaget börjar i hjärtkamrarna kallar vi det ventrikulära extrasystoler. Om de börjar i förmaken kallas de ”förmaks extrasystoler”.

Läs mer

Atrieflagren

Förmaksfladder (atriefladder) förekommer i regel hos samma personer som kan ha förmaksflimmer. Förmaksfladder kan dock även förekomma enbart.

Läs mer

10/11