Category Archives: Andre hjerterytmeforstyrrelser

Almindelig pacemaker

Pacemaker brukes dersom hjerterytmen er for langsom. Enten konstant eller periodisk. Det kan skyldes at hjertet ikke danner tilstrekkelig mange impulser i sinusknuten (se oppslaget “Litt om hjertet”) og kalles syk-sinus-syndrom.

Read more

Hjertestarter (ICD)

Hjertestopp er en livsfarlig rytmeforstyrrelse hvor hjertets pumpefunksjon stopper – og dermed kommer det ikke blod ut til kroppens organer, inkludert hjernen. Hvis man ikke får gang i kretsløpet igjen i løpet av få minutter, vil hjernen ta skade – og etter ytterligere få minutter vil man dø.

Read more

Pacemaker ved hjertesvigt

Hvis hjertets pumpefunksjon er redusert, kan det noen ganger være aktuelt at operere inn en spesiell type pacemaker som kan stimulere både høyre og venstre hjertekammer samtidig – eller nesten samtidig.

Read more

Nedsat pumpekraft i hjertet Hjertesvigt - atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer kan føre “Hjertesvikt”, og omvendt kan “Hjertesvikt” også føre til atrieflimmer. Det kan være vanskelig å avgjøre, hva “som er høna” og hva “som er egget”.

Read more

Atrieflagren

Atrieflutter (forkammerflutter) forekommer jevnlig hos de samme personene som kan ha atrieflimmer. Men atrieflutter kan også forekomme alene. Man har ikke atrieflutter og atrieflimmer samtidig, men kanskje noen ganger atrieflutter og andre ganger atrieflimmer.

Read more

WPW syndrom

WPW-syndrom er oppkalt etter tre leger: Wolf, Parkinson og White som i 1930 beskrev denne tilstanden. Ved WPW har man en ekstra ledningsvei (ekstra ledningsbane) mellom forkamrene (atriene) og hjertekamrene (ventriklene).

Read more

AVNRT

AVNRT er en forkortelse for en helt forferdelig lang betegnelse: “AtrioVentrikulær Nodal ReentryTakykardi”. Som ved de fleste andre rytmeforstyrrelser, er det snakk om at hjerterytmen innimellom “går i sirkelstrøm” i en form for sirkelbevegelse. I dette tilfeller foregår sirkelbevegelsen inne rundt overgangen mellom høyre forkammer (høyre atrium) og høyre hjertekammer (høyre ventrikkel).

Read more

Ventrikulær takykardi

Ventrikulær takykardi er en anfallsvis hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertekamrene (ventriklene). Dette til forskjell fra de langt hyppigere hjerterytmeforstyrrelser som involverer forkamrene (atriene). Ventrikulær takykardi forkortes ofte med VT.

Read more

Ventrikulære ekstrasystoler

Ekstraslag fra hjertekamrene er ikke uvanlige. De er som regel harmløse – men kan være plagsomme. Det er viktig å få undersøkt hjertet hvis man har ekstraslag fra hjertekamrene. Først og fremst er det vesentlig å ta en ultralydundersøkelse (ekkokardiografi) for å utelukke annen hjertesykdom.

Read more

Fokal atrial takykardi - Rytmedoktor

Fokal atriell takykardi kalles også noen ganger for ektopisk atriell takykardi. Det gir jo ikke nødvendigvis mer mening – men det omfatter en form for rask hjerterytmeforstyrrelse som kommer fra et bestemt sted (fokus) i forkamrene (atriell) som ikke er det normale området for dannelse av impulser (ektopisk).

Read more

10/11