Andre hjerterytmeforstyrrelser

Atrieflimmer er den aller hyppigste hjerterytmeforstyrrelsen. Der finnes imidlertid en rekke andre hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til episoder med rask puls. De kan enten stamme fra hjertets forkamre (atrier), fra AV-knuten, fra hjertekamrene eller skyldes ekstra ledningsveier mellom forkamrene (atriene) og hjertekamrene (ventriklene). Andre hjerterytmeforstyrrelser man kan ha problemer med er atrieflutter, AVNRT, WPW, fokal atriell takykardi, ventrikkeltakykardi (anfall med rask hjerterytme fra hjertekamrene), ventrikulære ekstrasystoler (ekstraslag fra hjertekamrene) og atrielle ekstrasystoler (ekstraslag fra forkamrene).

I innleggene nedenfor kan du lese mer om de andre hjerterytmeforstyrrelsene.

Almindelig pacemaker

Vanlig pacemaker

Pacemaker brukes dersom hjerterytmen er for langsom. Enten konstant eller periodisk. Det kan skyldes at hjertet ikke danner tilstrekkelig mange impulser i sinusknuten (se oppslaget “Litt om hjertet”) og kalles...

Les mer
Hjertestarter (ICD)

Hjertestarter (ICD)

Hjertestopp er en livsfarlig rytmeforstyrrelse hvor hjertets pumpefunksjon stopper – og dermed kommer det ikke blod ut til kroppens organer, inkludert hjernen. Hvis man ikke får gang i kretsløpet igjen...

Les mer
Pacemaker ved hjertesvigt

Pacemaker ved hjertesvikt

Hvis hjertets pumpefunksjon er redusert, kan det noen ganger være aktuelt at operere inn en spesiell type pacemaker som kan stimulere både høyre og venstre hjertekammer samtidig – eller nesten...

Les mer
Atrieflagren

Atrieflutter

Atrieflutter (forkammerflutter) forekommer jevnlig hos de samme personene som kan ha atrieflimmer. Men atrieflutter kan også forekomme alene. Man har ikke atrieflutter og atrieflimmer samtidig, men kanskje noen ganger atrieflutter...

Les mer
WPW syndrom

WPW-syndrom

WPW-syndrom er oppkalt etter tre leger: Wolf, Parkinson og White som i 1930 beskrev denne tilstanden. Ved WPW har man en ekstra ledningsvei (ekstra ledningsbane) mellom forkamrene (atriene) og hjertekamrene...

Les mer
AVNRT

AVNRT

AVNRT er en forkortelse for en helt forferdelig lang betegnelse: “AtrioVentrikulær Nodal ReentryTakykardi”. Som ved de fleste andre rytmeforstyrrelser, er det snakk om at hjerterytmen innimellom “går i sirkelstrøm” i...

Les mer
Ventrikulær takykardi

Ventrikulær takykardi

Ventrikulær takykardi er en anfallsvis hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertekamrene (ventriklene). Dette til forskjell fra de langt hyppigere hjerterytmeforstyrrelser som involverer forkamrene (atriene). Ventrikulær takykardi forkortes ofte med VT.

Les mer
Ventrikulære ekstrasystoler

Ventrikulære ekstrasystoler

Ekstraslag fra hjertekamrene er ikke uvanlige. De er som regel harmløse – men kan være plagsomme. Det er viktig å få undersøkt hjertet hvis man har ekstraslag fra hjertekamrene. Først...

Les mer
Fokal atrial takykardi - Rytmedoktor

Fokal atriell takykardi

Fokal atriell takykardi kalles også noen ganger for ektopisk atriell takykardi. Det gir jo ikke nødvendigvis mer mening – men det omfatter en form for rask hjerterytmeforstyrrelse som kommer fra...

Les mer
Atriale ekstrasystoler

Atrielle ekstrasystoler

Normalt styres hjerterytmen fra ”Sinusknuten” som ligger øverst i høyre forkammer. Mange av oss har imidlertid innimellom hjerteslag som starter i andre områder av hjertet. Hvis hjerteslagene starter i hjertekamrene,...

Les mer