Kategoriarkiv: Förebygga

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde påbörjas med blodförtunnande medicin.

Läs mer

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Många människor med återkommande förmakflimmer vet att (större mängder) kaffe, alkohol, och ibland fysisk aktivitet, kan utlösa episoder med förmaksflimmer.

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Holiday Heart är ett sedan länge känt begrepp för sammanhanget mellan alkohol och förmaksflimmer. Jag skiljer mellan alkohol som en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och alkohol som en riskfaktor för att få återfall …

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer

Sund livsstil - atrieflimren (hjerteflimmer)

Du kan ha en moderat alkoholkonsumtion, även om du har förmaksflimmer. Övervikt är en riskfaktor för många problem – högt blodtryck, diabetes, förhöjt kolesterolvärde.

Läs mer

Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Det finns ett starkt sammanhang mellan rökning och åderförkalkning. Även mellan rökning och risk för blodproppar i hjärtats kranskärl. Sammanhanget mellan rökning och förekomst av förmaksflimmer har dock varit mindre entydigt.

Läs mer

6/6