Category Archives: Forebygging

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Hvert år får tre tusen Norsker blodpropp i hjernen på grunn av atrieflimmer. Mange av disse blodproppene kunne ha vært unngått dersom atrieflimmeret hadde blitt oppdaget.

Read more

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Mange personer med tilbakevendende atrieflimmer vet at (større mengder) kaffe, alkohol – og noen ganger fysisk aktivitet – kan utløse episoder med atrieflimmer.

Read more

Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Holiday Heart er et velkjent begrep for sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det skyldes en eldre (1979) amerikansk undersøkelse, hvor man observerte hyppigere forekomst av atrieflimmer hos ferierende amerikanere med et (veldig) høyt alkoholforbruk. Altså i “Mad Men”-klassen…

Read more

Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Det er velkjent fra forskjellige sjeldne, arvelige, hjerterytmesykdommer at psykisk og fysisk stress kan utløse hjerterytmeforstyrrelse. Sammenhengen mellom stress og atrieflimmer er imidlertid ikke fullt så entydig.

Read more

Sund livsstil - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kutt ned på alkoholforbruket, Vekttap og godt med fysisk aktivitet er bra for både hjertet og kretsløpet dittGodt med fysisk aktivitet er bra for både hjertet og kretsløpet ditt. Og dessuten for hjernen din og ditt generelle velvære. Det er gode data som viser at fysisk aktivitet på et nivå på ca. 3

Read more

Rygning og atrieflimren (hjerteflimmer)

Det er en sterk sammenheng mellom røyking og åreforkalkning. Og mellom røyking og risiko for blodpropp i hjertets kranspulsårer.

Read more

6/6