Etikettarkiv: Ablationsbehandling

Behandling av atypiskt förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Behandling av förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Tilläggsisolering av bakvägg – En ny ablationsbehandling kan bli nödvändig om förmaksflimmer kvarstår efter tidigare behandling.

Läs mer

Uppfoljande ablationsbehandling – En ny ablationsbehandling kan bli nödvändig om förmaksflimmer kvarstår efter tidigare behandling.

Läs mer

Ablationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

blationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

6/6