Tag Archives: Ablasjonsbehandling

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

En ny ablasjonsbehandling kan være nødvendig dersom atrieflimmer vedvarer etter tidligere behandling.

Read more

En ny ablasjonsbehandling kan være nødvendig dersom atrieflimmer vedvarer etter tidligere behandling.

Read more

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

Ablasjonsbehandling for atrieflimmer er en veldig effektiv behandling. Spesielt hvis atrieflimmeret bare forekommer episodisk.

Read more

6/6