Författararkiv: Peter Steen

Behandling av atypiskt förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Behandling av förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Tilläggsisolering av bakvägg – En ny ablationsbehandling kan bli nödvändig om förmaksflimmer kvarstår efter tidigare behandling.

Läs mer

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Läs mer

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde påbörjas med blodförtunnande medicin.

Läs mer

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Cirka 3 % av befolkningen har förmaksflimmer och ungefär en av fyra (25 %) kan förvänta sig att få förmaksflimmer under sin livstid.

Läs mer

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Många människor med återkommande förmakflimmer vet att (större mängder) kaffe, alkohol, och ibland fysisk aktivitet, kan utlösa episoder med förmaksflimmer.

Läs mer

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Ett EKG används för att ta reda på vilken form av hjärtrytmstörning du har. Ett EKG visar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Man använder också EKG för att undersöka om det finns tecken på påverkad blodtillförsel till hjärtat

Läs mer

Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar.

Läs mer

Hvad gør vægttab ved min atrieflimren (hjerteflimmer)

Vad är sambandet mellan övervikt och förmaksflimmer? Får jag mindre förmaksflimmer om jag går ner i vikt? Hur påverkar viktminskning utvecklingen av förmaksflimmer?

Läs mer

10/58