Etikettarkiv: hjärtflimmer

Behandling av atypiskt förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Behandling av förmaksfladder – Syftet med en ablationsbehandling är att blockera elektriska impulser som utlöser förmaksflimmer.

Läs mer

Tilläggsisolering av bakvägg – En ny ablationsbehandling kan bli nödvändig om förmaksflimmer kvarstår efter tidigare behandling.

Läs mer

Uppfoljande ablationsbehandling – En ny ablationsbehandling kan bli nödvändig om förmaksflimmer kvarstår efter tidigare behandling.

Läs mer

Ablationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

riskfaktorer för blodpropp och blödning och riskfaktorer – riskfaktorer för blodpropp och blödning och riskfaktorer för förmaksflimmer.

Läs mer

blationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

Principiellt kan man välja två strategier för medicinsk behandling. Den ena strategin kallas för frekvenskontroll.

Läs mer

Risken för blodproppar vid förmaksflimmer kan reduceras betydligt om du behandlas med så kallad blodförtunnande medicin.

Läs mer

peter steen hansen

Rytmedoktor hanterar hjärtrytmrubbningen – Förmaksflimmer är den vanligaste vi känner till. Handla om. 150 000 norrmän har förmaksflimmer

Läs mer

10/10