Etikettarkiv: flimmer

blationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd.

Läs mer

Principiellt kan man välja två strategier för medicinsk behandling. Den ena strategin kallas för frekvenskontroll.

Läs mer

Risken för blodproppar vid förmaksflimmer kan reduceras betydligt om du behandlas med så kallad blodförtunnande medicin.

Läs mer

3/3