Om rytmedoktor

En blogg om hjärtrytmrubbningar

Februar 2020:

”Medicinsk Access” har, i sin senaste utgåva av tidskriften, en artikel om förmaksflimmer och om Eva-Lotta, som efter ablationen är fri från förmaksflimmer. Du kan läsa här:
Atrieflimren
Genom mina många kontakter med personer med hjärtrytmrubbningar och deras släktingar vet jag att det finns många frågor som inte alltid är enkla att få bra svar på. Jag vet också att det finns mycket osäkerhet och ångest när hjärtat inte fungerar normalt.

Det är därför jag startade bloggen ”Rytmedoktor”. För att alla patienter, släktingar och andra intresserade ska ha ett forum där problem med hjärtrytmrubbningar kan hanteras på ett lättillgängligt – men ändå noggrant sätt. Dessutom kan patienter, släktingar och andra intresserade parter ha möjlighet att ställa relevanta frågor och föreslå ämnen som kan behandlas på bloggen.

Som läkare har jag alltid varit intresserad av hjärtsjukdomar. Och de senaste nästan 25 åren har jag varit särskilt intresserad av orsakerna till och behandlingen av hjärtrytmstörningar. I synnerhet förmaksflimmer, som är den vanligaste orsaken till störd hjärtrytm.

Jag arbetar dagligen på Privathospitalet Mølholm i Vejle, Danmark, som chef för HjerteCenter Mølholm. Jag ser och behandlar upp till 1000 personer med förmaksflimmer varje år. Jag är specialiserad på den typen behandling som kallas ablation (”bränning” / ”värmebehandling”) och har utfört mer än 7 000 av dessa typer av operationer under de senaste 20 åren.

Naturligtvis innebär detta att jag har mycket erfarenhet av de problem som du kämpar med när du har hjärtrytmproblem – men också mycket erfarenhet av de tillgängliga alternativen för att behandla hjärtrytmproblem. Tyvärr vet jag också att det kan vara svårt att få en korrekt överblick över din situation och tillgängliga alternativ för att hantera ditt hjärtproblem. Här hoppas att min blogg kan hjälpa.

Lämna gärna feedback på mina blogginlägg. Är det tillämpligt? Saknar du något? Med ömsesidig hjälp är jag säker på att bloggen kan vara ett bra verktyg för alla som har – eller känner någon som har – problem med hjärtrytmrubbningar.