Om Rytmedoktor

Peter Steen Hansen

Genom mina många kontakter med personer med hjärtrytmstörningar och deras anhöriga vet jag att det finns många frågor som inte alltid är så enkla att få bra svar på. Jag vet också att det finns mycket ångest och osäkerhet i att ”ha något med hjärtat”.

Det är anledningen till att jag startade bloggen ”Rytmedoktor”. För att alla patienter, anhöriga och andra intresserade har ett forum där problem med hjärtrytmstörningar kan tas upp på ett lättillgängligt – men ändå noggrant – sätt. Och dessutom kan patienter, anhöriga och andra intresserade ha möjlighet att ställa frågor och komma med förslag på ämnen som kan tas upp på bloggen. 

Som läkare har jag alltid intresserat mig för hjärtsjukdomar. Genom senaste nästan 25 år har jag särskilt intresserad mig för anledningar till och behandling av hjärtrytmstörningar. Särskilt förmaksflimmer som är den vanligaste anledningen till störning av hjärtrytmen. 

Jag arbetar dagligen på Privathospitalet Mølholm i Vejle som chef för HjerteCenter Mølholm. Jag undersöker och behandlar upp mot 1 000 personer med förmaksflimmer varje år. Jag är specialiserad på behandlingen som kallas ablation (”brännande” / ”värmebehandling”) och har utfört mer än 8 000 av denna typ av operation under de senaste 25 åren.

Det betyder såklart att jag har mycket erfarenhet av de problem som man brottas med när man har hjärtrytmstörning – men också mycket erfarenhet av de alternativ som finns för att behandla hjärtrytmstörningen. Tyvärr vet jag också att det kan vara svårt att få en ordentlig överblick över din situation och de möjligheter som finns för att hantera ditt hjärtproblem. Här hoppas jag att min blogg kan vara till hjälp.

Lämna gärna feedback på mina blogginlägg. Är det användbart? Saknas något? Med gemensam hjälp är jag säker på att bloggen kan vara ett bra verktyg för alla som har – eller känner någon som har – problem med hjärtrytmstörningar.

Peter Steen Hansen

– Peter Steen Hansen

Teamet bag Rytmedoktor
Peter Steen Hansen
Peter Steen Hansen

Rytmedoktor
Chief Executive Officer
psh@rytmedoktor.dk

Ulrik
Ulrik Blom

Chief Financial Officer
ub@rytmedoktor.dk

Mark
Mark Asboe

User Insight Manager
ma@rytmedoktor.dk

Stefan
Stefan Olsen

Full Stack Developer
Chief Technical Officer
so@rytmedoktor.dk

Peter
Peter Tange

Graphics & Front-end
Design Lead
pt@rytmedoktor.dk

Mette
Mette Kjær

Graphics & Front-end
Web Developer
mk@rytmedoktor.dk