Kategoriarkiv: Symtom

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Läs mer

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Tre tusen danskar får varje år en blodpropp i hjärnan på grund av förmaksflimmer. Många av dessa blodproppar hade kunnat undvikas om förmaksflimret hade upptäckts så att förebyggande behandling kunde påbörjas med blodförtunnande medicin.

Läs mer

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste hjärtrytmstörningen. Cirka 3 % av befolkningen har förmaksflimmer och ungefär en av fyra (25 %) kan förvänta sig att få förmaksflimmer under sin livstid.

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Det är välkänt från olika sällsynta, ärftliga hjärtrytmsjukdomar att psykisk och fysisk stress kan utlösa hjärtrytmstörningar. Sambandet mellan stress och förmaksflimmer har emellertid inte varit fullt så entydigt.

Läs mer

Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Den allvarligaste komplikationen till förmaksflimmer är en blodpropp. Och – tyvärr oftast – en blodpropp i hjärnan. Ungefär 25 % av alla stroke på grund av blodproppar beror på förmaksflimmer.

Läs mer

Atrieflimren (hjerteflimmer) og søvnapnø

Obstruktiv sömnapné är mycket vanligt hos personer som har förmaksflimmer. Närmare hälften av alla som har förmaksflimmer har också sömnapné. Sömnapné är vanligare hos patienter med förmaksflimmer än de vanliga riskfaktorerna

Läs mer

Kend symptomerne på en blodprop i hjernen

Hänger ena mungipan plötsligt ner, är det plötsligt svårt att tala eller känns det ena benet eller ena armen plötsligt fôrlamad? Då ska du ringa 112 – det kan vara tecken på en blodpropp i hjärnan.

Läs mer

Rytmedoktor - symptomer

Medan förmaksflimret håller på kommer hjärtats pumpfunktion att fungera ineffektivt. Det vill säga att det kommer ut mindre energi till kroppen än normalt.

Läs mer

Forskellige typer af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Det finns tre olika typer av förmaksflimmer: Attackvis förmaksflimmer (kallas även ”paroxysmalt förmaksflimmer”), Konstant förmaksflimmer (kallas även persisterande förmaksflimmer), Kroniskt förmaksflimmer (kallas även permanent förmaksflimmer).

Läs mer

9/9