Tag Archives: no

Ny viden om alkohol og atrieflimren (hjerteflimmer)

I løpet av de siste par år er det kommet flere nye undersøkelser av sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det har i mange år vært enighet om at det er en sammenheng mellom høyt forbruk av alkohol og atrieflimmer.

Read more

Mål med behandling af atrieflimren - atrieflimren (hjerteflimmer)

Det primære målet med behandling av atrieflimmer er ikke nødvendigvis å få hjertet til å slå normalt – det vi kaller “Sinusrytme”. Det vil nok være overraskende for mange, men det er ikke alle som har påvirket livskvalitet og redusert fysisk kapasitet på grunn av atrieflimmer.

Read more

Atrieflimren og alder - atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer blir mye hyppigere desto eldre vi blir. Spesielt stiger hyppigheten når vi kommer opp i 65-70 års alderen og eldre.

Read more

Blodprop og blødning – og hvad, hvis jeg ikke tåler medicinen

Den alvorligste komplikation til atrieflimren er en blodprop. Og – desværre oftest – en blodprop i hjernen. Omtrent 25% af alle hjerneslag på grund af blodpropper skyldes atrieflimren. Grunden til at atrieflimren øger risiko for blodprop er, at hjertets forkamre under flimren ikke tømmer sig ordentligt. Det betyder, at der kan stå blod tilbage, der ikke sendes videre i kredsløbet.

Read more

Blodfortyndende medicin

Den alvorligste komplikasjonen ved atrieflimmer er blodpropp i hjernen. Blodproppene stammer fra venstre forkammer (venstre atrium).

Read more

Medicinsk behandling af atrieflimren (hjerteflimmer)

Prinsipielt kan man velge to strategier for medisinsk behandling når man har atrieflimmer. Den ene strategi kalles for “frekvenskontroll”. Den annen strategien kalles “rytmekontroll”.

Read more

Ablationsbehandling for atrieflimren (hjerteflimmer)

Når man skal utføre ablasjon for atrieflimmer, påvirker man vevet rundt de områdene som skaper problemer. Ablasjonsbehandling for atrieflimmer er en veldig effektiv behandling. Spesielt hvis atrieflimmeret bare forekommer episodisk.

Read more

Hvor godt virker ablation for atrieflimren (hjerteflimmer)

Når vi utfører ablasjon for atrieflimmer, benytter vi oss av en kunnskap om at atrieflimmer alltid startes av ekstraslag (“ekstrasystoler”) fra bestemte områder i forkamrene – oftest områder rundt munningen av blodkarene fra lungene tilbake til hjertet (“lungevenene”)

Read more

Hvornår skal man overveje ablationsbehandling brænding frysning for atrieflimren (hjerteflimmer)

Vurdering av hvem der bør tilbys ablasjonsbehandling for atrieflimmer er en oppgave for spesialister. Det vil si at vurderingen må gjøres samarbeid mellom deg og en spesiallege i hjertesykdommer (en ”kardiolog”).

Read more

Fuld bedøvelse eller ej ved ablationsbehandling

Hvorfor gi bedøvelse eller beroligende medisin ved ablasjonsbehandling?
Grunnen til å overhodet gi bedøvelse eller beroligende medisin i forbindelse med ablasjonsbehandling er

Read more

20/55