Tag Archives: no

Hvad er atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Den rammer 25 % av oss i løpet av livet. Ca. 3 % – fra vugge til grav – har atrieflimmer, tilsvarende godt over 150 000 nordmenn.

Read more

Tag pulsen - det kan skåne din hjerne

Hvert år får tre tusen Norsker blodpropp i hjernen på grunn av atrieflimmer. Mange av disse blodproppene kunne ha vært unngått dersom atrieflimmeret hadde blitt oppdaget.

Read more

Symptomer, undersøgelser og mål for behandling ved atrieflimren (hjerteflimmer)

Atrieflimren er langt den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Omtrent 3% af befolkningen har atrieflimren, og omtrent én ud af fire (25%) kan forvente at få atrieflimren i løbet af livet. Atrieflimren kan optræde periodisk (kaldes ”paroksystisk atrieflimren”) eller kan være tilstede konstant (kaldes ”persisterende» eller «permanent»atrieflimren)

Read more

Upåagtede faktorer, der kan udløse atrieflimren (hjerteflimmer)

Mange personer med tilbakevendende atrieflimmer vet at (større mengder) kaffe, alkohol – og noen ganger fysisk aktivitet – kan utløse episoder med atrieflimmer.

Read more

Forhøjet blodtryk - atrieflimren (hjerteflimmer)

Høyt blodtrykk kan belaste hjertet og blodkarene. Hjertet må jobbe hardere og blodkarene utsettes for høyere trykk. På sikt kan dette føre til at risikoen for atrieflimmer og hjertesvikt økes.

Read more

Hvad gør vægttab ved min atrieflimren (hjerteflimmer)

Jeg har tidligere skrevet om sammenhengen mellom overvekt og atrieflimmer. Det er kommet flere nye undersøkelser som har sett nærmere på denne sammenhengen.

Read more

Atrieflimren (hjerteflimmer) og alkohol

Holiday Heart er et velkjent begrep for sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det skyldes en eldre (1979) amerikansk undersøkelse, hvor man observerte hyppigere forekomst av atrieflimmer hos ferierende amerikanere med et (veldig) høyt alkoholforbruk. Altså i “Mad Men”-klassen…

Read more

Atrieflimren (hjerteflimmer) og stress

Det er velkjent fra forskjellige sjeldne, arvelige, hjerterytmesykdommer at psykisk og fysisk stress kan utløse hjerterytmeforstyrrelse. Sammenhengen mellom stress og atrieflimmer er imidlertid ikke fullt så entydig.

Read more

Sund livsstil - atrieflimren (hjerteflimmer)

Kutt ned på alkoholforbruket, Vekttap og godt med fysisk aktivitet er bra for både hjertet og kretsløpet dittGodt med fysisk aktivitet er bra for både hjertet og kretsløpet ditt. Og dessuten for hjernen din og ditt generelle velvære. Det er gode data som viser at fysisk aktivitet på et nivå på ca. 3

Read more

ElektroKardioGram (EKG) - atrieflimren (hjerteflimmer)

Et EKG brukes for å finne ut av hvilken form for hjerterytmeforstyrrelse du har. EKG-et viser den elektriske aktiviteten i hjertet ditt.

Read more

10/55