Tag Archives: Risikofaktorer

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

En ny ablasjonsbehandling kan være nødvendig dersom atrieflimmer vedvarer etter tidligere behandling.

Read more

En ny ablasjonsbehandling kan være nødvendig dersom atrieflimmer vedvarer etter tidligere behandling.

Read more

Hensikten med en ablasjonsbehandling er å blokkere elektriske impulser som utløser atrieflimmer.

Read more

Risikofaktorene for blodpropp og blødning gir grunnlag for å tilråde eller fraråde behandling med blodfortynnende medisin.

Read more

6/6