Om Rytmedoktoren – Peter Steen Hansen

Om Rytmedoktoren

Peter Steen Hansen

Gjennom min kontakt med utallige personer med hjerterytmeforstyrrelser og deres pårørende, vet jeg at det finnes mange spørsmål som det ikke alltid er så enkelt å få gode svar på. Jeg vet også at det er mye usikkerhet og angst forbundet med at “det er noe galt med hjertet”.

Det er grunnen til at jeg har starten bloggen “Rytmedoktor”. Sånn at alle pasienter, pårørende og andre interesserte kan ha et forum hvor problemer med hjerterytmeforstyrrelser kan tas opp på en lett tilgjengelig – men likevel grundig – måte. I tillegg kan pasienter, pårørende og andre interesserte få mulighet til å stille relevante spørsmål og foreslå temaer som kan tas opp i bloggen.

Som lege har jeg alltid interessert meg for hjertesykdommer. Og opp gjennom de siste nesten 25 årene har jeg interessert meg spesielt for årsakene til, og behandlingen av, hjerterytmeforstyrrelser. Spesielt atrieflimmer, som er den aller hyppigste årsaken til forstyrrelser i hjerterytmen.

Jeg jobber til daglig på Privathospitalet Mølholm i Vejle som leder av HjerteCenter Mølholm. Jeg undersøker og behandler nesten 1000 personer med atrieflimmer hvert år. Jeg har spesialisert meg på en behandling som kalles ablasjon (“brenning”/”varmebehandling”) og har utført mer enn 7000 av denne typen operasjoner gjennom de siste godt over 20 årene.

Det betyr selvfølgelig at jeg har mye erfaring med de problemene du sliter med når du har fått problemer med hjerterytmen – men også veldig mye erfaring med de mulighetene som finnes for å behandle hjerterytmeproblemer. Dessverre vet jeg også at det kan være vanskelig å få en ordentlig oversikt over situasjonen din og de mulighetene som finnes for å håndtere problemene med hjertet ditt. Her håper jeg at bloggen min kan være til hjelp.

Du er hjertelig velkommen til å komme med tilbakemeldinger og innspill på mine innlegg på bloggen. Er det nyttig? Mangler det noe? Med felles innsats er jeg sikker på at bloggen kan være et godt redskap for alle som har – eller kjenner noen som har – problemer med hjerterytmeforstyrrelser.

Peter Steen Hansen

– Peter Steen Hansen

Teamet bak Rytmedoktor
Peter Steen Hansen
Peter Steen Hansen

Rytmedoktor
Chief Executive Officer
psh@rytmedoktor.dk

Ulrik
Ulrik Blom

Chief Financial Officer
ub@rytmedoktor.dk

Mark
Mark Asboe

User Insight Manager
ma@rytmedoktor.dk

Stefan
Stefan Olsen

Full Stack Developer
Chief Technical Officer
so@rytmedoktor.dk

Peter
Peter Tange

Graphics & Front-end
Design Lead
pt@rytmedoktor.dk

Mette
Mette Kjær

Graphics & Front-end
Web Developer
mk@rytmedoktor.dk