Category Archives: Rytmenyt – NB

Ablasjonsbehandling for atrieflimmer er en veldig effektiv behandling. Spesielt hvis atrieflimmeret bare forekommer episodisk.

Read more

Blodfortyndende medicin

Rytmekontroll eller frekvenskontroll – Prinsipielt kan man velge to strategier for medisinsk behandling når man har atrieflimmer.

Read more

Den anden side af medaljen - risiko for blødning

Den alvorligste komplikasjonen ved atrieflimmer er blodpropp i hjernen og det er her blodfortynnende medisin kan spille inn.

Read more

peter steen hansen

Atrieflimmer er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelsen vi kjenner til. Ca. 150 000 nordmenn har atrieflimmer.

Read more

4/4