Obemärkta faktorer som kan utlösa förmaksflimmer

Många människor med återkommande förmakflimmer vet att (större mängder) kaffe, alkohol, och ibland fysisk aktivitet, kan utlösa episoder med förmaksflimmer.