Mål för behandlingen av förmaksflimmer

Det finns tre huvudsyften med behandling av förmaksflimmer: Minska symtomen/besvären av förmaksflimmer, Minska risken för blodproppskomplikation, Minska risken för utvecklande av hjärtsvikt