Samband mellan övervikt och förmaksflimmer

Vad är sambandet mellan övervikt och förmaksflimmer? Får jag mindre förmaksflimmer om jag går ner i vikt? Hur påverkar viktminskning utvecklingen av förmaksflimmer?