Medicinsk behandling av förmaksflimmer

Viktigast är: ställningstagande till behov av blodförtunnande behandling (AK-behandling). – Rytmkontroll, Flecainid, Sotalol, Multaq, Amiodaron …