Förmaksfladder

Förmaksfladder (atriefladder) förekommer i regel hos samma personer som kan ha förmaksflimmer. Förmaksfladder kan dock även förekomma enbart.