Ablationsbehandling för förmaksflimmer

Förmaksflimmer utlöses av felslag (extrasystoler) som nästan alltid kommer från de områden där blodkärlen från lungorna (lungvenerna) utmynnar i vänstra förmaket.