Atrieflimmer og alkohol

Holiday Heart er et velkjent begrep for sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det skyldes en eldre (1979) amerikansk undersøkelse, hvor man observerte hyppigere forekomst av atrieflimmer hos ferierende amerikanere med et (veldig) høyt alkoholforbruk. Altså i “Mad Men”-klassen…