Generellt sett är personer med hjärtsjukdomar mer utsatta än friska personer för att kunna bli allvarligt drabbade av infektionssjukdomar.  Detta gäller förmodligen också personer med förmaksflimmer. Och det gäller även Covid-19 som alla andra infektionssjukdomar. Det finns dock ingen anledning att tro att personer som inte har andra diagnoser än förmaksflimmer (periodisk eller konstant) – som har ganska få flimmerepisoder eller har ett välbehandlad konstant/kronisk flimmer – skulle ha någon betydande ökad risk än andra i samma åldersgrupp.

Det finns dock en rad tillstånd som är mer frekventa hos personer med förmaksflimmer – och där det orsaker att man har en ökat risk för att påverkas mer av Covid-19. Det gäller speciellt lungsjukdomar som KOL och astma. Men även andra sjukdomar som kan påverka immunförsvaret som till exempel gikt, diabetes och vissa former för cancer.

Vissa typer av medicin kan också öka risken för att bli mer påverkad av Covid-19. Det gäller inhalationspreparat med binjurebarkhormon (som å andra sidan är viktiga att fortsätta ta för att dämpa till exempel astma eller KOL). Olika typer av medicin kan undertrycka immunsystemet – till exempel vissa typer av giktmedicinering och många typer av cancermedicinering. Även om dessa mediciner kan bidra till att öka infektionskänsligheten är det viktigt att fortsätta ta den ordinerade medicinen. Annars kan man bli ännu mer utsatt för smitta om grundsjukdomen som till exempel astma eller gikt blir reglerad sämre.

Förhöjt blodtryck är kanske också en särskild riskfaktor. Coronavirus knyter sig till en receptor i luftvägarna som kallas AT2. Denna receptor föreligger i större antal hos personer med förhöjt blodtryck – kanske via större mängd AT2-receptorer i luftvägarna – och ger ökad risk för infektion i de djupa luftvägarna och därmed finns risk för ett mer allvarligt förlopp.

Personer med förmaksflimmer är även oftare drabbade av andra former för hjärtsjukdom. Det kan vara nedsatt pumpeffekt, hjärtklaffsjukdom, åderförkalkning i kranskärlen. Detta kan också leda till at man har högre risk för att påverkas mer av Covid-19 infektion.

Det finns inget som antyder att Coronaviruset i sig attackerar hjärtat. Det är alltså inget som talar för att virus har en direkt negativ effekt på hjärtfunktionen.

Dock vet vi att alla former för infektion kan förvärra ditt förmaksflimmer. Särskilt infektion med hög feber – oavsett om det är lunginflammation, urinvägsinfektion, mag-tarminfektion eller annat – kan utlösa episoder med förmaksflimmer, där en patient som annars har ett välreglerat tillstånd med en rimlig nivå på pulsen, kan bli instabil. Med hög puls och påverkan på pumpeffekten.

Jag ska försöka sammanfatta lite:

  1. Du har enbart förmaksflimmer – och har inga andra sjukdomar:
  • din risk för att drabbas av ett mer allvarligt förlopp av Covid-19 är ungefär samma som för dina jämnåriga – utan förmakfslimmer. Och är därför väldigt låg.

 

  1. Du har andra kroniska sjukdomar:
  • din risk att drabbas av ett mer allvarligt förlopp av Covid-19 är ökad

 

  1. Du tar medicin som påverkar immunsystemet:
  • din risk att drabbas av ett mer allvarligt förlopp av Covid-19 är ökad

 

  1. Du har andra hjärtsjukdomar än ditt förmaksflimmer:
  • din risk att drabbas av ett mer allvarligt förlopp av Covid-19 är ökad

 

Du kan läsa mer på danska Hjerteforeningens informationssida: https://hjerteforeningen.dk/corona/

Jag har helt säkert inte svarat på alla relevanta frågor ovan – och du hittar inte heller svar på alla relevanta frågor på Hjerteforeningens informationssida. Du är därför så klart alltid mycket välkommen att skriva till mig på bloggen och ställa din fråga.