Hänger ena mungipan plötsligt ner, är det plötsligt svårt att tala eller känns det ena benet eller ena armen plötsligt fôrlamad? Då ska du ringa 112 – det kan vara tecken på en blodpropp i hjärnan.

Ofta kan symtomen komma från den ena sekunden till nästa och det är viktigt att reagera – även om de kanske går över igen, strax efteråt.

En blodpropp i hjärnan visar sig typiskt genom ett eller flera av följande symtom:

  • Förlamningar i ena sidan av kroppen eller ansiktet
  • Språkstörning – t.ex. problem med att hitta ord
  • Koordinations- och balansproblem
  • Huvudvärk
  • Bortfall av halva synfältet
  • Yrsel följt av andra symtom, t.ex. koordinationssvårigheter

Symtomen på en blodpropp i hjärnan beror på vilka områden i hjärnan som blir utsatta och i hur allvarlig grad.

Livsviktigt att reagera omedelbart

Om man upplever symtom på blodpropp i hjärnan är det livsviktigt att reagera omedelbart och ringa 112. Ju kortare tid det tar innan du kommer under behandling, desto bättre. Det kan kosta livet eller ge våldsamma handikapp, om man t.ex. ser tiden an eller sover på saken.

Ring 112 – även om symtomen går över

Även om symtomen försvinner ska du ändå ringa 112. Det kan vara en förbipasserande blodpropp; en så kallad TIA-attack (transitorisk cerebral ischemi). En TIA-attack är en tillfällig syrebrist i hjärnan och kan vara en förvarning om en blodpropp i hjärnan.