Högt blodtryck kan belasta hjärtat och blodkärlen. Hjärtat måste arbeta mer och blodkärlen utsätts för högre tryck. På sikt kan detta leda till att risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt ökar. Påverkan på blodkärlen ökar risken för att det kan bildas kolesterolavlagringar och åderförkalkning. Detta ökar risken för blodproppsbildningar och blödningar i hjärnan och för blodproppar i hjärtats kranspulsåder.

Det är därför viktigt att behandla högt blodtryck. Ibland kan viktminskning vara en faktor, men för det mesta krävs det medicinsk behandling för att få blodtrycket normaliserat.

Normalisering av blodtrycket minskar risken för att utveckla förmaksflimmer och det kan också bidra till att öka effekten av annan behandling för förmaksflimmer. Det gäller både effekten av medicinsk behandling och av ablationsbehandlingar/bränning/värmebehandling.

Man ska ha varit lugn i ungefär 10-15 minuter innan man mäter blodtrycket. Det är en bra idé att mäta blodtrycket tre gånger efter varandra, morgon och kväll. Ett normalt blodtryck ligger på 130-140 mm Hg (”det höga”) och 80-85 mm Hg (”det låga”). Det finns en tendens att blodtrycket blir högre med åldern.