Hjärtsvikt – eller nedsatt pumpkraft – kan bero på förmaksflimmer. Nämligen om ditt hjärta under lång tid har arbetat med en oreglerat hög puls under förmaksflimmer. Lyckligtvis kommer pumpkraften normalt att förbättras – och oftast bli normal – när pulsen sänks. Antingen med pulsreglerande medicin eller genom att du får den normala hjärtrytmen återupprättad.

Men hjärtsvikt – som man exempelvis kan se efter en blodpropp i hjärtat – kan också vara orsaken till förmaksflimmer. Om hjärtsvikt är det primära – och förmaksflimret därför är en följd av den nedsatta pumpkraften och den belastning den ger på kretsloppet och hjärtat – kommer det ofta att förbättra både hjärtfunktionen och välbefinnandet, om man kan få hjärtrytmen stabiliserad. Det finns flera studier som har visat att man inte bara lever bättre – utan också längre – om man som hjärtsviktspatient får behandling mot sitt förmaksflimmer och får tillbaka en normal hjärtrytm.

 

 

 

Vid hjärtsvikt är hjärtkamrene – och speciellt vänster hjärtkammare – större än normalt och mer slapp. Det vill säga att pumpförmågan är nedsatt.