Hjärtat består av fyra rum – två förmak och två kamrar. Förmaken kallas även atrier (ett atrium) och kamrarna kallas för ventriklar (en ventrikel). Hjärtat ska dels pumpa det gamla blodet, vars syre har förbrukats genom lungorna, så att blodet kan tillföras ny energi (=syre) och dels pumpa det friska blodet, som är syresatt i lungorna, ut i kroppen som vårt bränsle. Kretsloppet i hjärtat illustreras med en blå sida (höger förmak och höger kammare) som tar emot det syrefattiga blodet från kroppen och pumpar ut det i lungkretsloppet. Och en röd sida (vänster förmak och vänster kammare) som tar emot det syrerika blodet från lungorna och pumpar ut det i kroppen.