Förmaksflimmer blir vanligare, ju äldre vi blir. Särskilt blir den vanligare när vi kommer upp i 65- till 70-årsåldern eller äldre. Även om också andra disponerande faktorer blir vanligare med åldern – exempelvis högt blodtryck och typ 2-diabetes – är åldern en fristående, disponerande faktor.

Vi vet inte säkert vad som är orsaken till att förmaksflimmer blir vanligare, ju äldre vi blir. I genomsnitt får vi större tendens till extraslag (felslag eller extrasystoler) och eftersom de är väsentliga när det gäller att utlösa förmaksflimmer kan det spela en roll. Det sker även ändringar i det nervsystem som vi inte själva har kontroll över – det som kallas det autonoma nervsystemet, som kan disponera för flimmer.

Vi räknar med att den ökande genomsnittsåldern är den viktigaste orsaken till att vi kan förvänta oss en 2 – 3-dubbling av antalet personer med förmaksflimmer under de närmaste 20 – 30 åren.

 

Den branta kurvan är genomsnittet för många olika undersökningar. Som du kan se i figuren ökar frekvensen förmaksflimmer mycket kraftigt med åldern. Från under en halv procent i 50-årsåldern till 15 % hos 85-åringar.