Fokal atrial takykardi kaldes også nogle gange for ektopisk atrial takykardi. Det giver jo ikke nødvendigvis mere mening – men det dækker over en form for hurtig hjerterytmeforstyrrelse, der kommer fra et bestemt sted (Fokus) i forkamrene (atrial), som ikke er det normale impulsdannelsesområde (ektopisk).

 

Hos personer med atrieflimren, er der ofte også episoder med fokal atrial takykardi. Det er ofte denne slags rytmeforstyrrelse, der starter atrieflimren.

Man kan også se fokal atrial takykardi, som ikke hænger sammen med atrieflimren. Det er ikke helt sjældent at se denne type hjerterytmeforstyrrelse hos personer, som har lungesygdom – som f.eks. KOL.

Fokal atrial takykardi er ikke i sig selv “farlig”. Men kan være generende. Og kan medføre atrieflimren.

Hvis man er generet af rytmeforstyrrelsen vil man ofte give medicinsk behandling af typen betablokker.