Forhøjet blodtryk kan belaste hjertet og blodkarrene. Hjertet skal arbejde mere og blodkarrene udsættes for højere tryk. På sigt kan dette føre til, at risiko for atrieflimren og hjertesvigt øges. Påvirkning af blodkarrene øger risiko for at der kan danne sig kolesterolaflejringer og åreforkalkning. Dette øger risiko for blodpropdannelser og blødninger i hjernen og for blodpropper i hjertets kranspulsårer.

Det er derfor vigtigt at behandle et forhøjet blodtryk. Nogle gange kan vægttab være en faktor, men for det meste kræver det medicinsk behandling for at få blodtrykket normaliseret. 

Normalisering af blodtrykket reducerer risiko for at udvikle atrieflimren, og det kan også medvirke til at øge effekten af anden behandling for atrieflimren. Det gælder både effekten af medicinsk behandling og af ablationsbehandling/brænding/varmebehandling.

 

Det kan være en god idé, at købe et blodtryksapparat, hvis du har fået konstateret forhøjet blodtryk. Blodtrykket er ofte kunstigt forhøjet, hvis du får det målt hos lægen eller på sygehuset. Når du måler blodtryk derhjemme, bliver målingen mest korrekt, hvis du måler efter 10 minutters hvile, for eksempel siddende i en stol. Og måler tre gange i træk, hvor du så tager gennemsnittet af målingerne. Det er også en god idé at måle blodtrykket både morgen og aften. Skriv værdierne ned og vis dem til din læge, så I kan blive enige om, hvorvidt blodtrykket ligger tilfredsstillende.

Hvis du får målt dit blodtryk hos lægen eller konsultationssygeplejersken, skal det være under 140/90. Måler du dit blodtryk hjemme i ro og mag, skal det være under 135/85. Grunden til, at jeg skelner mellem blodtryk målt i konsultationen og blodtryk målt hjemme hos dig selv er, at blodtrykket oftest vil være “kunstigt” påvirket af den fremedartede situation det er, at være hos lægen. Hvis du har en høj risiko for at udvikle en hjertekarsygdom, allerede har en hjertekarsygdom, sukkersyge eller nyresygdom, skal dit blodtryk være under 130/80.